Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Následky zmeny klímy

Prvé následky klimatických zmien sú už viditeľné – extrémne prejavy počasia, búrky a suchá. EÚ preto podniká ďalšie kroky na zníženie emisií skleníkových plynov.

Prvé následky zmeny klímy sú už pozorovateľné v Európe i na celom svete. Očakáva sa, že dôsledky klimatických zmien sa v nadchádzajúcich desaťročiach prehĺbia. Zvyšujú sa teploty, zrážkový režim sa mení, ľadovce sa topia a hladiny morí stúpajú. Extrémne prejavy počasia, ktoré sú čoraz bežnejšie, prinášajú so sebou záplavy a suchá.

Tieto zmeny predstavujú vážne ohrozenie ľudských životov, hospodárskeho rastu a prírody, od ktorej vo veľkej miere závisí naša prosperita.

Naša planéta sa vždy menila, a to zvyčajne v dôsledku prírodných faktorov, akými sú malé zmeny dráhy Zeme okolo Slnka, sopečná činnosť a zmeny klimatického systému. Ľudská činnosť (napr. spaľovanie fosílnych palív, vyrúbavanie dažďových pralesov a chov hospodárskych zvierat) má však rastúci vplyv na klímu Zeme.

Slnko zohrieva Zem a naša planéta vyžaruje časť tohto tepla späť do vesmíru. Avšak niektoré plyny v atmosfére pôsobia ako sklo skleníka – prepúšťajú slnečné žiarenie, ale zabraňujú úniku tepelného žiarenia.

Niektoré skleníkové plyny, ako sú vodné pary, sa vyskytujú v atmosfére prirodzene. Bez nich by priemerná teplota Zeme bola v porovnaní so súčasnou situáciou (15°C) neporovnateľne nižšia ( – 18°C).

V minulosti sa klimatické zmeny diali pomaly. Dnes sa nachádzame vo fáze rýchleho otepľovania. V dôsledku ľudskej činnosti sa do atmosféry uvoľňuje obrovské množstvo skleníkových plynov, čím narastá skleníkový efekt a globálne otepľovanie.

Európa preto znižuje svoje emisie a snaží sa presvedčiť iné štáty, aby urobili to isté. Aj keby sme však emisie znížili na minimum, klimatické zmeny sa úplne nezastavia. Mnoho skleníkových plynov totiž ostáva v atmosfére počas veľmi dlhého obdobia. Navyše oceány pôsobia ako obrovské zásobníky tepla. Preto sa musíme naučiť, ako sa prispôsobiť určitej zmene klímy.