Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Skutki zmian klimatu

Skutki zmiany klimatu są już widoczne  ̶  coraz częściej występują ekstremalne zjawiska pogodowe, burze czy susze. Dlatego UE dąży do tego, by ograniczyć emisje gazów cieplarnianych.

Pierwsze skutki zmian klimatu są już widoczne w Europie i na całym świecie. Przewiduje się, że nasilą się one w ciągu następnych kilkudziesięciu lat. Temperatura rośnie, zmienia się struktura opadów, lodowce topnieją, wzrasta poziom mórz, a ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie i susze, są coraz bardziej powszechne.

Zmiany te stwarzają poważne zagrożenie dla życia ludzkiego, rozwoju gospodarczego, a także dla środowiska naturalnego, od którego w dużej mierze zależy nasz dobrobyt.

Klimat ziemski zmieniał się już wielokrotnie w historii naszej planety w wyniku takich czynników naturalnych, jak: zmiany parametrów orbity Ziemi wokół Słońca, aktywność wulkaniczna czy wahania w systemie klimatycznym. Jednak obecnie to ludzie wywierają coraz większy wpływ na klimat poprzez spalanie paliw kopalnych, wycinanie lasów deszczowych i hodowlę zwierząt gospodarskich.

Energia słoneczna nagrzewa naszą planetę, część tej energii jest „odbijana” i wraca z powrotem do atmosfery. Niektóre gazy w atmosferze działają jak dach szklarni – wprawdzie przepuszczają energię słoneczną „do środka”, ale również zatrzymują część tego promieniowania.

Niektóre gazy cieplarniane, takie jak para wodna, występują naturalnie w atmosferze. Bez nich średnia temperatura na Ziemi byłaby bardzo niska: wynosiłaby minus 18°C zamiast 15°C, jak to ma miejsce obecnie.

W przeszłości zmiany klimatyczne przebiegały powoli, lecz obecnie znajdujemy się w okresie szybkiego wzrostu ocieplenia. W wyniku działalności człowieka do atmosfery uwalniane są ogromne ilości gazów cieplarnianych, co przyczynia się do wzmocnienia efektu cieplarnianego i ocieplenia klimatu.

Europa dąży do tego, by ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, a także zachęca inne kraje, by zrobiły to samo. Jednak nawet jeśli nam się to uda, i tak pewne zmiany klimatyczne są nieuniknione. Wynika to z tego, że wiele gazów cieplarnianych pozostaje w atmosferze przez dłuższy czas, oraz z tego, że oceany działają jak ogromne zbiorniki energii cieplnej. Dlatego musimy się także nauczyć, jak dostosować się do zmian klimatu.