Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

De gevolgen van de klimaatverandering

Terwijl de eerste gevolgen van de klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden, stormen en droogtes, al duidelijk merkbaar zijn, neemt de EU stappen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De eerste gevolgen van de klimaatverandering zijn al te merken in Europa en in de hele wereld. Verwacht wordt dat deze gevolgen de komende decennia steeds erger zullen worden. Temperaturen stijgen, neerslagpatronen veranderen, gletsjers smelten, de zeespiegel stijgt en extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor, waardoor het risico op catastrofes, zoals droogte en overstromingen, toeneemt.

Dit alles kan mensen in levensgevaar brengen en vormt een ernstige bedreiging, zowel voor de economische ontwikkeling als voor de natuur waarvan veel van onze welvaart afhangt.

Het klimaat van de aarde verandert voortdurend, gewoonlijk als gevolg van natuurlijke factoren zoals kleine veranderingen in de baan van de aarde, vulkaanuitbarstingen en schommelingen in het klimaatsysteem. Maar de mens heeft wel steeds meer invloed op het klimaat door de verbranding van fossiele brandstoffen, het kappen van regenwouden en veeteelt.

De energie van de zon verwarmt de aarde en die straalt een deel van die warmte weer de ruimte in. Maar bepaalde gassen in de atmosfeer werken als het glas van een broeikas: zij laten de warmte van de zon binnen in de atmosfeer, maar laten die ook niet meer ontsnappen.

Sommige broeikasgassen, zoals waterdamp, zijn van nature aanwezig in de atmosfeer. Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op aarde ondraaglijk laag zijn: -18°C in plaats van +15°C, zoals nu.

In het verleden veranderde het klimaat langzaam, maar nu zitten we in een periode van snelle opwarming. Menselijke activiteiten stoten enorme hoeveelheden broeikasgassen uit in de atmosfeer, wat het broeikaseffect versterkt en het klimaat doet opwarmen.

Europa reageert hierop door haar broeikasgasemissies te beperken en andere landen aan te moedigen hetzelfde te doen. Maar zelfs als dat lukt, zal het klimaat veranderen. Dat komt omdat veel broeikasgassen lang in de atmosfeer blijven, en omdat de oceanen werken als grote warmtereservoirs. Wij moeten dus hoe dan ook leren ons aan te passen aan een zekere mate van klimaatverandering.