Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Klimata pārmaiņu sekas

Tā kā par sevi manīt liek sākotnējās klimata pārmaiņu sekas (ārkārtēji klimatiskie apstākļi, vētras un sausuma periodi), ES veic pasākumus, lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Eiropā un citur pasaulē jau ir vērojamas sākotnējās klimata pārmaiņu sekas. Tiek prognozēts, ka šīs sekas liks par sevi manīt vēl vairāk nākamajās desmitgadēs. Temperatūra pieaug, mainās nokrišņu režīms, ledāji kūst, jūru līmenis ceļas, un arvien biežākas kļūst ekstremālas klimatiskās parādības. Līdz ar to pieaug plūdu un sausuma periodu risks.

Šīs pārmaiņas nopietni apdraud cilvēkus, ekonomikas attīstību un dabu, no kuras ir atkarīga mūsu labklājība.

Klimatiskās pārmaiņas uz mūsu planētas nav nekas jauns, tādas ir bijušas vienmēr, bet parasti to pamatā bijuši dabiski faktori, tādi kā nelielas izmaiņas Zemes trajektorijā ap sauli, vulkānu aktivitāte un klimatiskās sistēmas novirzes. Mūsdienās klimatu arvien vairāk ietekmē cilvēku darbības, piemēram, fosilā kurināmā izmantojums, tropisko mežu izciršana un lopkopība.

Saules enerģija sasilda Zemi, kura daļu šī siltuma atstaro. Tomēr zināmas gāzes atmosfērā darbojas kā siltumnīcas stikls — tās ļauj enerģijai nonākt atmosfērā un kavē tās izkliedēšanos.

Atsevišķas siltumnīcefekta gāzes, kā ūdens tvaiks, ir dabiska atmosfēras sastāvdaļa. Bez tām vidējā Zemes temperatūra cilvēkiem būtu nepanesama — mīnus 18ºC, nevis 15ºC kā patlaban.

Agrāk klimata pārmaiņas bija lēnas, bet šodien mēs pieredzam straujas globālās sasilšanas periodu. Cilvēku darbības rezultātā atmosfērā tiek novadīti milzīgi siltumnīcefekta gāzu apjomi, un tas nostiprina siltumnīcefektu un globālo sasilšanu.

Eiropa reaģē, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju un mudinot citas valstis sekot tās piemēram. Tomēr pat tad, ja mēs sasniegtu savus mērķus, klimata pārmaiņas zināmā mērā turpinātos. Tas ir tāpēc, ka visdažādākās siltumnīcefekta gāzes ilgu laiku paliek atmosfērā, un okeāni ir milzīgi siltuma rezervuāri. Lai ko mēs arī nedarītu, klimats tādējādi turpinās mainīties, un mums būs jāiemācās tam pielāgoties.