Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Klimato kaitos padariniai

Jau juntami pirmieji klimato kaitos padariniai – ekstremalūs orų reiškiniai, audros ir sausros, – tad ES imasi priemonių, kad sumažintų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Pirmieji klimato kaitos padariniai jau matomi Europoje ir visame pasaulyje. Prognozuojama, kad artimiausiais dešimtmečiais jie intensyvės. Didėja temperatūra, keičiasi kritulių kiekis, tirpsta ledynai, kyla jūros lygis, vis dažnesni ekstremalūs orai ir kartu potvyniai, sausros bei kiti pavojai.

Šie pokyčiai kelia didelę grėsmę žmonių gyvybei, ekonomikos plėtrai ir gamtai, nuo kurios labai priklauso mūsų gerovė.

Mūsų planetos klimatas visada keitėsi, paprastai dėl natūralių veiksnių, kaip antai mažyčių Žemės orbitos aplink Saulę pokyčių, vulkaninio aktyvumo ir klimato sistemos svyravimų. Bet klimatui vis didesnę įtaką daro žmonės, degindami iškastinį kurą, iškirsdami atogrąžų miškus ir augindami gyvulius.

Saulės energija šildo Žemę, o Žemė dalį šilumos išspinduliuoja atgal į kosmosą. Tačiau tam tikros dujos atmosferoje veikia kaip šiltnamio sienelės – per jas energija į atmosferą patekti gali, bet ištrūkti atgal – nebe

Kai kurios šiltnamio efektą sukeliančios dujos, pvz., vandens garai, atmosferoje susidaro natūraliai. Jeigu jų nebūtų, Žemėje būtų nepakeliamai šalta – vidutinė temperatūra būtų tik –18°C, o ne +15°C kaip dabar.

Praeityje klimatas kito lėtai, bet dabar vyksta spartus atšilimas . Dėl žmogaus veiklos į atmosferą išskiriamas didžiulis kiekis šiltnamio efektą sukeliančių ir jį stiprinančių dujų, todėl klimatas šyla.

Atsižvelgdama į tai Europa mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekį ir skatina taip pat elgtis kitas šalis. Bet net jei mums pavyks, klimatas vis tiek šiek tiek kis. Taip yra todėl, kad daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų atmosferoje išlieka ilgą laiką ir dėl to, kad vandenynai sulaiko šilumą ir yra tarsi milžiniški šilumos rezervuarai. Taigi mes taip pat mokomės prie tam tikrų klimato pokyčių prisitaikyti.