Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Éifeachtaí an athraithe aeráide

Tá éifeachtaí an athraithe aeráide le sonrú cheana, m.sh. adhaimsir, stoirmeacha agus triomach, agus tá an AE ag déanamh iarracht astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú.

éifeachtaí an athraithe aeráide le feiceáil cheana san Eoraip agus ar fud an domhain. Tá sé tuartha go mbeidh na héifeachtaí sin níos déine sna blianta amach romhainn. Tá teocht an domhain ag ardú, tá athrú ag teacht ar phatrúin na báistí, tá na hoighearshruthanna ag leá, leibhéal na mara ag ardú agus adhaimsir ag éirí níos coitianta, rud a chruthaíonn contúirtí ar nós tuillte agus triomaigh.

Ní amháin go gcuireann na hathruithe sin beatha an duine i mbaol, ach is bagairt iad d'fhorbairt an gheilleagair agus d'acmhainní nádúrtha an domhain ar a mbraitheann an oiread sin dár gcuid saibhris.

Bhíodh aeráid an domhain ag athrú i gcónaí, go hiondúil mar thoradh ar thosca nádúrtha, m.sh. athruithe an-bheag ar ghluaiseacht an domhain timpeall na gréine, gníomhaíocht bholcánach, agus athruithe sa chóras aeráide. Ach tá tionchar níos láidre ag an gcine daonna ar an aeráid anois de bharr na mbreoslaí iontaise a dhóitear, na bhforaoisí báistí a leagtar agus na feirmeoireachta beostoic.

Fuinneamh ón ngrian a théann an Domhan agus frithchaitheann sé roinnt den teas sin ar ais arís sa spás. Ach tá gáis áirithe san atmaisféar a oibríonn ar nós na gloine i dteach gloine – ligeann siad don fhuinneamh teacht isteach san atmaisféar, ceapann siad é agus ní ligeann siad dó éalú.

Tá gáis áirithe cheaptha teasa, gal uisce mar shampla, le fáil go nádúrtha san atmaisféar. Gan na gáis sin a bheith ann, bheadh meánteocht an Domhain an-fhuar ar fad, 18ºC faoi bhun an reophointe seachas an 15ºC atá againn inniu.

San am atá caite, tharla an t-athrú aeráide go han-mhall, ach tá an Domhan ag téamh go han-tapa anois. De bharr ghníomhaíochtaí an duine, tá méideanna móra de gháis cheaptha teasa á sceitheadh san atmaisféar, rud a chuireann leis an éifeacht cheaptha teasa agus a théann an aeráid.

Tá an Eoraip ag dul i ngleic leis an bhfadhb sin. Tá líon na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa á laghdú aici agus tá sí ag spreagadh náisiún eile an beart céanna a dhéanamh. Mar sin féin, fiú má éiríonn linn sa dúshlán sin, tiocfaidh athrú éigin ar an aeráid. Is é an chúis leis sin go bhfanann a lán gás ceaptha teasa san atmaisféar ar feadh tréimhse an-fhada, agus go bhfeidhmíonn na haigéin mar thaiscumair mhóra teasa. Bíonn orainn dul in oiriúint, dá bhrí sin, d'athruithe áirithe ar an aeráid.