Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Ilmastonmuutoksen seuraukset

Ilmastonmuutoksen varhaiset vaikutukset näkyvät jo äärimmäisissä sääoloissa, myrskyissä ja kuivissa kausissa. Näiden vaikutusten lieventämiseksi EU on ryhtynyt toimiin muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Ilmastonmuutoksen ensimmäiset seuraukset ovat jo näkyvissä Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Näiden vaikutusten ennustetaan voimistuvan tulevina vuosikymmeninä. Lämpötilat nousevat, sademäärät muuttuvat, jäätiköt sulavat, merenpinta nousee ja äärimmäisistä sääoloista on tulossa yleisempiä, mikä merkitsee entistä taajempaan esiintyviä vaaroja, kuten tulvia ja erittäin kuivia kausia.

Nämä muutokset muodostavat vakavan uhan ihmishengille, taloudelliselle kehitykselle ja luonnonympäristölle, josta suuri osa vaurauttamme on riippuvainen.

Planeettamme ilmasto on aina muuttunut. Yleensä syynä ovat olleet luonnolliset tekijät, kuten pienen pienet muutokset maapallon kiertoradassa, vulkaaninen toiminta tai vaihtelut ilmastojärjestelmässä. Nyt kuitenkin ihmiset vaikuttavat entistä enemmän ilmastoon polttamalla fossiilisia polttoaineita, kaatamalla sademetsiä ja kasvattamalla karjaa.

Auringon energia lämmittää maapalloa, ja planeettamme säteilee osan tästä lämmöstä takaisin avaruuteen. Tietyt kaasut ilmakehässä kuitenkin toimivat kuin lasi kasvihuoneessa – ne päästävät energian ilmakehään ja myös estävät sen poistumisen.

Jotkin kasvihuonekaasut, kuten vesihöyry, kuuluvat ilmakehään luonnostaan. Ilman niitä maapallon keskilämpötila olisi kestämättömät -18ºC nykyisten 15ºC:n sijaan.

Aiemmin ilmastonmuutokset olivat hitaita, mutta nyt elämme nopean lämpenemisen kaudella. Ihmisen toiminnasta vapautuu ilmakehään valtavia määriä kasvihuonekaasuja, mikä vahvistaa kasvihuonevaikutusta ja lämmittää ilmastoa.

Eurooppa reagoi vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjään ja kannustamalla muita maita tekemään samoin. Mutta vaikka onnistuisimme, jonkinasteinen ilmastonmuutos tulee tapahtumaan. Tämä johtuu siitä, että jotkin kasvihuonekaasut jäävät ilmakehään pitkäksi aikaa, ja siitä, että valtameret toimivat valtavina lämmönvaraajina. Opimme siis myös sopeutumaan jonkinasteiseen ilmastonmuutokseen tulevaisuudessa.