Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Důsledky změny klimatu

S ohledem na prvotní známky změny klimatu, které lze pozorovat již dnes (extrémní výkyvy počasí, bouře a sucha) podniká EU kroky vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů.

První důsledky změny klimatu jsou v Evropě i ve světě již dobře patrné. V příštích desetiletích se však očekává, že se tyto dopady budou zhoršovat. Zvyšuje se teplota, mění se srážkové modely, tají ledovce, stoupá hladina moří a extrémní počasí je stále běžnější, čímž vzrůstá nebezpečí povodní a sucha.

Tyto změny vážně ohrožují lidské životy, hospodářský rozvoj i přírodu, na níž z velké části závisí naše prosperita.

Podnebí naší planety procházelo vždy určitými změnami, obvykle v důsledku přírodních faktorů, jako jsou drobné odchylky dráhy oběhu Země kolem Slunce, sopečná činnost či kolísání klimatického systému. Avšak na podnebí má dnes stále větší vliv lidská činnost, především spalování fosilních paliv, kácení deštných pralesů a chov hospodářských zvířat.

Sluneční záření ohřívá Zemi a ta vyzařuje část tohoto tepla zpět do vesmíru. Některé plyny v atmosféře však působí jako skleněné stěny skleníku – snadno propustí sluneční záření, ale nedovolí únik tepelného záření zpět do vesmíru.

Část skleníkových plynů, např. vodní pára, se v atmosféře vyskytují přirozeně. Bez nich by průměrná teplota Země dosahovala pouhých - 18 °C místo současných 15 °C.

Změny klimatu, ke kterým v minulosti docházelo, se projevovaly pozvolna. My se však dnes nacházíme v období rychlého oteplování. Lidská činnosti je zdrojem obrovského množství skleníkových plynů, které unikají do atmosféry, a posilují tak skleníkový efekt a oteplování klimatu.

Evropa se v reakci na to snaží emise skleníkových plynů snižovat a přesvědčuje ostatní státy, aby se chovaly stejně. Avšak i když se nám podaří dosáhnout vytčeného cíle, jsou určité změny klimatu nevyhnutelné. Je to dáno tím, že řada skleníkových plynů zůstává v atmosféře po dlouhou dobu. Moře a oceány jsou navíc obrovskými zásobníky tepla. Proto se také musíme naučit s některými změnami klimatu žít.