Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Din rätt till information

FN:s Århuskonvention ger EU-invånarna laglig rätt att ställa frågor och delta i miljöbeslut.

Många miljölagar föreskriver att länderna ska utbyta miljöinformation. På så sätt får du också veta var det finns potentiellt miljöfarliga platser, vad kraftverken släpper ut i atmosfären och hur bra badvattnet är.

EU har undertecknat FN:s Århuskonvention, som trädde i kraft den 30 oktober 2001. Konventionen ger dig rätt att ta del av myndigheternas miljöinformation. Det kan vara information om miljösituationen, om politiska åtgärder samt om hur vår hälsa och säkerhet påverkas av miljön.

Du har rätt att få informationen inom en månad och du behöver inte uppge varför du vill ha den.

Konventionen ger dig också rätt att delta i miljöbeslut.

Myndigheterna måste se till att allmänheten och icke-statliga organisationer får möjlighet att lämna synpunkter på förslag till projekt som påverkar miljön eller på miljöplaner och miljöprogram. Synpunkterna ska beaktas när besluten fattas. Allmänheten måste dessutom informeras om de slutliga besluten och skälen till dem.

Du har också rätt att överklaga offentliga beslut som inte följer miljölagstiftningen.

Slutligen måste myndigheterna enligt konventionen aktivt sprida miljöinformation. Mycket av informationen finns nu på EU-nivå. Du kan bland annat upptäcka EU:s skyddade områden med det interaktiva verktyget Natura 2000 Viewer, kontrollera luftföroreningarna i din närhet i det europeiska registret EPRTR och utforska miljökartor på webbplatsen Eye on Earth.

Enorma mängder information finns hos Europeiska miljöbyrån, tack vare det europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet).

Nätverket samlar miljöorgan, miljöbyråer samt offentliga och privata forsknings- och kunskapscentrum i hela Europa. Det består av Europeiska miljöbyrån, sex europeiska ämnescentrum och cirka 1 000 experter från 39 länder i mer än 350 nationella miljömyndigheter och andra organ som arbetar med miljöinformation.