Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Pravica do obveščenosti

Aarhuška konvencija Združenih narodov državljanom EU daje pravico do obveščenosti in sodelovanja v odločanju o njihovem okolju.

V skladu s številnimi predpisi morajo države svoje državljane obveščati o stanju okolja. Državljani lahko tako izvedo, kje so morebitna onesnažena območja, katere pline izpuščajo elektrarne in kakšna je kakovost vode na različnih plažah.

EU je podpisala Aarhuško konvencijo Združenih narodov, ki je začela veljati 30. oktobra 2001. Konvencija vsebuje določbo o dostopu do okoljskih informacij, s katero imajo državljani pravico do vpogleda v okoljske informacije, ki jih imajo javni organi. Te informacije so lahko podatki o stanju okolja, o izvedenih politikah in ukrepih ter o zdravju in varnosti ljudi, če nanju lahko vpliva stanje okolja.

Javni organi morajo zahtevane informacije zagotoviti v enem mesecu, vlagatelju zahtevka pa ni treba navesti razloga za zahtevek.

Konvencija poleg tega državljanom daje pravico do sodelovanja v odločanju, ki zadeva okolje.

Javni organi morajo javnosti in nevladnim organizacijam omogočiti, da izrazijo svoje mnenje o predlogih projektov, ki zadevajo okolje, ter o okoljskih načrtih in programih. Morebitne pripombe morajo nato upoštevati pri sprejemu končne odločitve, o kateri morajo javnost obvestiti in navesti svoje razloge zanjo (sodelovanje javnosti v odločanju o okolju).

Na podlagi Konvencije lahko državljani izpodbijajo javne odločitve, sprejete v nasprotju z okoljsko zakonodajo (dostop do sodnega varstva).

Konvencija državne organe tudi zavezuje k aktivnemu razširjanju okoljskih informacij, ki jih zbirajo. Velik delež teh informacij se zdaj objavlja na ravni EU. Tako lahko s posebnim prikazovalnikom natančno poiščete območja, ki so del mreže Natura 2000, v registru EPRTR preverite emisije v zrak v vaši bližini ter na spletišču Eye on Earth pogledate številne zemljevide o okolju.

Na evropski ravni veliko podatkov združuje Evropska agencija za okolje v evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju (EIONET).

Omrežje EIONET povezuje državne organe, agencije, javne in zasebne raziskovalne ustanove in centre znanja s področja okolja in iz vse Evrope. Sestavljajo ga Evropska agencija za okolje, šest evropskih tematskih centrov ter mreža približno 1 000 strokovnjakov iz 39 držav in več kot 350 nacionalnih okoljskih agencij in drugih organov, ki se ukvarjajo z okoljskimi informacijami.