Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Oikeus tietoon

YK:n Århusin yleissopimus antaa EU:n kansalaisille laillisen oikeuden esittää kysymyksiä ja osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon.

Monet ympäristösäädökset velvoittavat viranomaiset jakamaan ympäristön tilasta keräämiään tietoja. Tämä lisää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Näin voit selvittää, missä mahdollisesti vaaralliset kohteet sijaitsevat, mitä voimalaitokset pumppaavat ilmakehään ja millainen on tietyn rannan tai uimapaikan vedenlaatu muihin verrattuna.

EU on allekirjoittanut YK:n Århusin yleissopimuksen, joka tuli voimaan 30. lokakuuta 2001. Yleissopimus antaa kansalaisille oikeuden tutustua viranomaisten hallussa oleviin ympäristöä koskeviin tietoihin (tämä tunnetaan "ympäristötiedon saatavuutena"). Tähän kuuluvat tiedot, jotka koskevat ympäristön tilaa, toteutettuja politiikkoja ja toimenpiteitä sekä ihmisten terveyttä ja turvallisuutta, jos ympäristön tila voi vaikuttaa siihen.

Kansalaisilla on oikeus saada tiedot kuukauden kuluessa, eikä heidän tarvitse ilmoittaa syytä pyynnölleen.

Yleissopimus antaa kansalaisille myös oikeuden osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon.

Viranomaisten on varmistettava, että yleisö ja kansalaisjärjestöt voivat kommentoida ehdotuksia ympäristöön vaikuttavista hankkeista ja esittää näkemyksiään ympäristöön liittyvistä suunnitelmista ja ohjelmista. Kommentit on otettava huomioon päätöksiä tehtäessä, ja yleisölle on ilmoitettava lopullisista päätöksistä ja niiden perusteluista ("yleisön osallistumisoikeus päätöksentekoon ympäristöasioissa").

Se antaa kansalaisille myös oikeuden kyseenalaistaa viranomaisten päätökset, jotka on tehty noudattamatta ympäristölainsäädäntöä ("muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus").

Lisäksi yleissopimuksessa velvoitetaan viranomaiset levittämään aktiivisesti hallussaan olevaa ympäristötietoa. Suuri osa tästä tiedosta on nyt keskitetty EU:n tasolla. Tämä tarkoittaa, että voit hakea tietoa EU:n suojelualueista Natura 2000 -katseluohjelman avulla, tarkistaa ilmansaasteet lähialueillasi Euroopan päästörekisteristä ja tutkia lukuisia ympäristökarttoja Eye on Earth -foorumilla.

Euroopan ympäristökeskus tallentaa keskitetysti valtavia tietomääriä Euroopan ympäristön tieto- ja seurantaverkon EIONETin avulla.

EIONET tuo yhteen ympäristöelimiä, virastoja, julkisia ja yksityisiä tutkimuslaitoksia ja asiantuntijakeskuksia kaikkialta Euroopasta. Sen muodostavat Euroopan ympäristökeskus, kuusi Euroopan aihekeskusta ja noin 1 000 asiantuntijaa 39 maasta. Verkon asiantuntijat toimivat yli 350 kansallisessa ympäristövirastossa ja muussa ympäristötietoa käsittelevässä elimessä.