Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Din ret til at vide det

FN's Aarhuskonvention giver EU-borgerne ret til at stille spørgsmål og deltage i beslutninger om deres miljø.

Mange miljølove forpligter regeringerne til at dele de oplysninger, de indsamler om deres miljøs tilstand. Det giver borgere som dig mulighed for at følge, hvad elværkerne pumper ud i atmosfæren, og sammenligne vandkvaliteten på de forskellige strande og i forskellige områder.

EU har undertegnet FN's Aarhuskonvention, der trådte i kraft den 30. oktober 2001. Konventionen giver dig ret til at se miljøoplysninger, de offentlige myndigheder ligger inde med (det kaldes "adgang til miljøoplysninger"). Det kan omfatte oplysninger om miljøets tilstand, politikker eller foranstaltninger og menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, hvis den kan påvirkes af miljøets tilstand.

Du har ret til at få disse oplysninger senest en måned efter anmodningen, og du behøver ikke at oplyse, hvorfor du gerne vil have dem.

Konventionen giver dig også ret til at deltage i beslutninger om miljøet.

De offentlige myndigheder skal sørge for at give offentligheden og ngo'er lejlighed til at kommentere forslag til projekter, der berører miljøet, eller planer og programmer, der har med miljøet at gøre. Disse kommentarer skal inddrages, når der træffes afgørelser, og offentligheden skal underrettes om de endelige afgørelser og begrundelserne for dem ("offentlig deltagelse i beslutningsprocesser på miljøområdet").

Det giver dig også ret til at anfægte offentlige afgørelser, som er truffet uden hensyn til miljølovgivningen ("adgang til klage og domstolsprøvelse").

Endelig forpligter konventionen myndighederne til aktivt at videreformidle de miljøoplysninger, de ligger inde med. Mange af disse oplysninger er nu samlet centralt på EU-plan. Det betyder, at du kan zoome ind på EU's beskyttede område med Natura 2000-fremviseren, tjekke luftemissionerne i dit eget område i EPRTR og udforske alle miljøkortene med Eye on Earth.

Enorme mængder oplysninger er samlet centralt i Det Europæiske Miljøagentur gennem EIONET, som er agenturets europæiske oplysnings- og overvågningsnet.

EIONET samler miljøorganer og -agenturer, offentlige og private forskningscentre og videncentre fra hele Europa. Det består af Miljøagenturet, seks europæiske temacentre og et netværk på omkring 1 000 eksperter fra 39 lande i over 350 nationale miljøagenturer og andre organer, der arbejder med miljøoplysninger.