Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Prínosy právnych predpisov

Právne predpisy EÚ slúžia na to, aby občanom prinášali výhody. Zabezpečujú, že na všetok tovar predávaný alebo kupovaný v Európe sa uplatňujú rovnaké normy. Zároveň vám garantujú právo na informácie o stave životného prostredia. V tejto časti nájdete informácie o tvorbe právnych predpisov a ich uplatňovaní, o tom, prečo je výhodné mať spoločné pravidlá na úrovni EÚ, o vašom práve na informácie o životnom prostredí a o tom, prečo je dôležité hodnotiť environmentálne dosahy plánovanej infraštruktúry ešte skôr, ako sa začne realizovať.