Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Delovanje okoljskih predpisov EU

Državljani EU lahko pripomorejo k temu, da njihova država spoštuje evropsko zakonodajo in predpise o varstvu okolja.

Pravni sistem EU je enostaven, saj pozna dve glavni obliki pravnih aktov: uredbe se uporabljajo v celotni Evropski uniji takoj, ko so sprejete; direktive pa je treba najprej prenesti v nacionalno zakonodajo. V direktivah je naveden cilj predpisa, vendar se države članice same odločijo, kako bodo ta cilj dosegle.

Komisija državam članicam pomaga tako, da pripravi seznam glavnih točk, ki jih mora zajeti nacionalni predpis. Objavlja tudi preglede stanja glede zakonodaje, ki prikazujejo, kako države članice napredujejo pri prenosu predpisov.

Sodni postopek

Postopek pred sodiščem je zadnje sredstvo, ki se v primeru kršitev uporabi proti posamezni državi. Pri težavah Komisija najprej državo članico zaprosi za navedbo vseh dejstev, nato poskuša poiskati način za rešitev težav. Če to ne pomaga, se obrne na Sodišče Evropske unije v Luxembourgu.

Ko država obvesti Komisijo, da je določen predpis prenesla v nacionalno zakonodajo, Komisija preveri, ali nacionalni predpis vsebuje vse zahtevane točke. V primeru neskladnosti pristojni nacionalni organ zaprosi za pojasnitev in tako preveri vsa dejstva, preden sproži sodni postopek.

Naslednji korak je preverjanje, ali se pravila tudi resnično upoštevajo. Poleg svojih preverjanj se Komisija zanaša tudi na poročila nacionalnih organov in informacije, ki jih pošljejo državljani in okoljske organizacije. Če meni, da se predpis ne uporablja pravilno, lahko proti državi sproži sodni postopek.

Pomoč državljanov je bistvenega pomena. V skladu z zakonodajo EU ima vsak posameznik pravico, da od javnih organov pridobi informacije, zato lahko obvestite Komisijo, če menite, da pristojni organi ne spoštujejo okoljskih predpisov. To lahko storite s pritožbo, še lažje in hitreje pa s postopkom na nacionalnem sodišču. Komisija organizira tudi posebna izobraževanja o okoljski zakonodaji EU, s katerimi sodnikom in preiskovalcem iz držav članic pomaga razumeti zakonodajo in spodbuja medsebojno sodelovanje. Podobna izobraževanja organizira tudi za okoljske organizacije.

Zakonodaja EU ima enako veljavo kot nacionalna zakonodaja. Kot vsaka zakonodaja daje nacionalnim organom, podjetjem in posameznikom pravice in dolžnosti.