Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Jak działa prawo UE w dziedzinie ochrony środowiska

Jak działa prawo UE w dziedzinie ochrony środowiska

System prawny UE jest prosty – zasadniczo istnieją dwa rodzaje aktów prawnych.Rozporządzenia – mają zastosowanie w całej UE, niezwłocznie po ich przyjęciu. Dyrektywy – muszą zostać wdrożone do prawa krajowego. Dyrektywy określają cele, które należy osiągnąć, lecz pozostawiają państwom członkowskim swobodę w wyborze sposobów osiągnięcia tych celów.

Komisja pomaga państwom członkowskim, przygotowując listę zadań, które należy zrealizować. Publikuje również tabelę wyników, która pokazuje władzom krajowym i opinii publicznej postępy we wdrażaniu przepisów oraz umożliwia im porównanie się z innymi państwami członkowskimi.

Wejście na drogę prawną

Wejście na drogę prawną stanowi ostateczne rozwiązanie. W razie problemu najpierw zwracamy się do państw członkowskich z prośbą o przedstawienie wszystkich faktów. Następnie staramy się znaleźć rozwiązanie problemu. Dopiero jeżeli to się nie uda, kierujemy sprawę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Gdy dany kraj zgłosi nam przyjęte przepisy prawa krajowego, sprawdzamy, czy uwzględniono w nich wszystkie zadania. W razie problemów zwracamy się do władz krajowych o przedstawienie faktów i dopiero po ustaleniu wszystkich faktów rozważamy podjęcie działań prawnych.

Następnie sprawdzamy, czy przepisy przestrzegane. W tym celu Komisja sama przeprowadza odpowiednie kontrole, a także opiera się na sprawozdaniach przedstawionych przez władze krajowe i informacjach dostarczonych przez obywateli i organizacje działające na rzecz ochrony środowiska. Jeżeli uzna, że prawo nie jest prawidłowo stosowane, może podjąć działania prawne.

Pomoc obywateli jest bardzo ważna. Zgodnie z prawem UE każdy ma prawo do uzyskania informacji od władz publicznych. Każdy obywatel może poinformować Komisję, jeżeli uzna, że władze jego kraju nie dopełniają obowiązków w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Można to zrobić poprzez złożenie skargi, ale często łatwiej i szybciej wnieść sprawę do sądu krajowego. Komisja organizuje specjalne szkolenia na temat unijnych przepisów w dziedzinie ochrony środowiska, aby pomóc sędziom i inspektorom krajowym lepiej je zrozumieć i zachęcić ich do ściślejszej współpracy. Podobne szkolenia organizowane są dla organizacji działających na rzecz ochrony środowiska.

Prawo UE ma taką samą moc jak prawo krajowe. Podobnie jak w przypadku prawa krajowego wynikają z niego prawa i obowiązki dla organów administracji krajowej, przedsiębiorstw i osób prywatnych.