Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

EU-milieuwetgeving: zo werkt het

EU-milieuwetgeving: zo werkt het

Er zijn in principe slechts twee soorten EU-wetgeving. Sommige wetten, verordeningen, gelden in de hele EU zodra zij aangenomen zijn. Andere, richtlijnen, moeten worden omgezet in nationale wetgeving. In richtlijnen staat wat de doelstellingen zijn, maar de EU-landen mogen zelf beslissen hoe ze die willen bereiken.

De Commissie helpt de EU-landen bij het opstellen van lijsten van punten die aan de orde moeten komen. Zij publiceert ook scoreborden over wetgeving waarop nationale regeringen en de bevolking kunnen zien hoe het staat met de vooruitgang en hoe het gaat in verhouding tot de andere EU-landen.

Gerechtelijke stappen

Gerechtelijke stappen zijn een laatste uitweg. Bij problemen schrijft de Commissie de EU-landen aan en vraagt om alle feiten. Dan probeert zij de problemen op te lossen. Als dat niet werkt, kan zij naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg stappen.

Als een nationale wet bij de Commissie wordt aangemeld, controleert zij of alle vereiste punten aan de orde gekomen zijn. Als er problemen zijn, doet zij navraag bij de desbetreffende regering om zeker te zijn dat ze alle informatie heeft.

De volgende stap is controleren of de regels goed gevolgd zijn. De Commissie doet dat zelf, maar gaat ook af op verslagen van nationale autoriteiten en informatie van burgers en milieuorganisaties. Als ze van mening is dat bepaalde wetgeving niet goed toegepast wordt, kan zij gerechtelijke stappen nemen.

U kunt helpen. Op grond van de EU-wetgeving heeft iedereen het recht om informatie van openbare instanties te krijgen. Als u het idee hebt dat uw overheid niet aan de milieuverplichtingen voldoet, kunt u een klacht indienen bij de Commissie. Maar vaak is het eenvoudiger en sneller om een zaak aanhangig te maken bij een nationale rechtbank. De EU heeft zelfs speciale cursussen voor rechters en inspecteurs over de EU-milieuwetgeving georganiseerd. Dergelijke cursussen zijn er ook voor milieu-organisaties.

De EU-wetgeving staat op gelijke voet met de nationale wetgeving. Net als de nationale wetgeving geeft de EU-wetgeving overheden, bedrijven en particulieren zowel rechten als plichten.