Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Kā darbojas ES tiesību akti par vidi

Kā darbojas ES tiesību akti par vidi

ES tiesību sistēma ir vienkārša — pamatā ir divu veidu tiesību akti. Daļu noteikumu — regulas — piemēro visā ES, kolīdz tie ir pieņemti. Citi — direktīvas — jāiestrādā valsts tiesību aktos. Direktīvas norāda, ko mēs vēlamies sasniegt, bet ļauj dalībvalstīm lemt, kā tās to sasniegs.

Komisija palīdz dalībvalstīm, sagatavojot kontroljautājumu sarakstus, kurā iekļauti punkti, kas nav atstājami bez uzmanības. Mēs arī publicējam rezultātu apkopojumus attiecībā uz likumdošanu, kas parāda valsts iestādēm un iedzīvotājiem viņu virzību un viņu situāciju salīdzinājumā ar citām dalībvalstīm.

Tiesvedība

Tiesvedība ir galējais līdzeklis. Problēmu gadījumos mēs vispirms rakstām dalībvalstīm un prasām, lai tās sniedz visus faktus. Tad mēs cenšamies rast problēmas risinājumu. Ja nav rezultātu, mēs varam vērsties ES Tiesā Luksemburgā.

Pēc tam, kad valsts tiesību akts ir paziņots, pārbaudām, vai tas aptver visus punktus. Ja ir problēmas, mēs vēlreiz sazināmies ar valsts iestādēm, lai mūsu rīcībā būtu fakti, un tad varam lemt par prasības celšanu Tiesā.

Nākamais posms ir pārbaudīt, vai noteikumi patiešām tiek ievēroti. Papildus pārbaudēm, ko veicam paši, mēs paļaujamies uz valsts iestāžu iesniegtiem ziņojumiem un informāciju, ko mums sniedz pilsoņi un vides organizācijas. Ja uzskatām, ka tiesību akts nav piemērots pareizi, varam celt prasību Tiesā.

Pilsoņi var daudz palīdzēt. Saskaņā ar ES tiesību aktiem katram ir tiesības saņemt informāciju no valsts iestādēm, un iedzīvotāji var darīt mums zināmu, ja, viņuprāt, iestādes ir pārkāpušas vides aizsardzības noteikumus. Viņi var iesniegt sūdzību, bet bieži vieglāk un ātrāk ir vērsties valsts tiesās. Patiesībā Komisija ir organizējusi īpašas mācības par ES tiesību aktiem vides jomā, lai palīdzētu valstu tiesnešiem un inspektoriem tos labāk saprast un lai mudinātu uz lielāku sadarbību. Mēs savukārt šādas mācības rīkojam vides organizācijām.

ES tiesību akti un valsts tiesību akti ir līdzvērtīgi. ES tiesību akti tāpat kā valsts tiesību akti valsts iestādēm, uzņēmumiem un indivīdiem paredz gan tiesības, gan pienākumus.