Navigációs útvonal

További eszközök

  • Nyomtatható változat
  • Szövegméret csökkentése
  • Szövegméret növelése

Kövessen minket

Facebook

Hogyan működnek az uniós környezetvédelmi jogszabályok?

Az EU-tagországok állampolgárai sokat tehetnek azért, hogy saját kormányuk ténylegesen betartsa az európai környezetvédelmi szabályokat.

Az EU jogrendszere bizonyos értelemben igen egyszerű – az uniós jogszabályoknak két alapvető típusuk van. Az egyik ezek közül a rendelet. A rendeleteket elfogadásukat követően az Unió egészében alkalmazni kell. A másik az irányelv. Az uniós irányelvek, melyeket a tagországoknak át kell ültetniük nemzeti jogukba, meghatározzák az elérendő célokat, de a forma és az eszközök megválasztását a tagállamokra hagyják.

A Bizottság segítséget nyújt a tagállamoknak azáltal, hogy pontokba szedi, mi mindenre kell az irányelvet átültető intézkedésnek kiterjednie. Ezenfelül eredménytáblákat tesz közzé, melyek révén tájékoztatja a nemzeti hatóságokat és a lakosságot arról, hogyan halad a folyamat az egyes tagországokban, és hogyan teljesítenek az egyes tagállamok a többiekhez képest.

Jogi lépések

Az Európai Bizottság csak végső esetbentesz jogi lépéseket. Ha probléma merül fel, első körben írásos megkeresést intéz az érintett tagállamokhoz, és teljes körű tájékoztatást kér tőlük a tényeket illetően. Ezt követően megpróbál megoldást találni a helyzetre. Ha ez nem sikerül, előfordulhat, hogy az Európai Unió Bíróságához fordul, melynek székhelye Luxembourgban van.

Azután, hogy a tagországok az egyes irányelvek nemzeti jogba történő átültetését célzó intézkedéseikről értesítik a Bizottságot, az intézmény ellenőrzi, hogy sor került-e az összes szükséges intézkedés megtételére. Ha hiányosságokat tapasztal, a nemzeti hatóságokkal egyeztetve megvizsgálja a kérdést. Ennek során meggyőződik arról, hogy a birtokában lévő információk helytállóak-e – csakis ezt követően mérlegeli, hogy jogi útra terelje-e az ügyet.

A következő lépésben ellenőrzi, hogy az érintett tagállam ténylegesen betartja-ea szabályokat. A Bizottság a saját maga által elvégzett ellenőrzéseken túlmenően a nemzeti hatóságoktól kapott jelentéseket, valamint a polgároktól és a környezetvédelmi szervezetektől beérkező információkat is figyelembe veszi a folyamat során. Ha úgy ítéli meg, hogy a kérdéses jogszabályt az adott tagállam nem alkalmazza helyesen, elképzelhető, hogy úgy dönt, keresetet indít a tagország ellen.

A polgárok rengeteget segíthetnek. Az Európai Unióban mindenkit megillet a jog, hogy tájékoztatásban részesüljön a hatóságoktól. Az uniós polgároknak arra is lehetőségük van, hogy értesítsék a Bizottságot, ha úgy vélik, hogy a nemzeti hatóságok nem tesznek eleget környezetvédelmi kötelezettségeiknek. Ha ez a helyzet, panaszt nyújthatnak be a Bizottsághoz, de gyakran könnyebb és gyorsabb megoldást hozhat, ha a helyi bírósághoz fordulnak. A Bizottság célzott képzéseket szervez az uniós környezetvédelmi jog témájában, segítve a tagállami bírákat és ellenőröket, hogy jobban megértsék a vonatkozó rendelkezéseket, és ösztönözve az együttműködés elmélyítését. Ugyanígy jár el a környezetvédelmi szervezetek tekintetében is.

Az uniós jog ugyanolyan jogerővel bír, mint a tagállami jog, és a tagországok jogszabályaihoz hasonlóan jogokat biztosít és kötelezettségeket ír elő a tagállami hatóságok, vállalkozások és magánszemélyek számára.