Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Budite u tijeku

Facebook

Kako funkcionira zakonodavstvo EU-a o okolišu

Građani EU-a mogu pomoći osigurati da njihove nacionalne vlade poštuju europske zakone i propise o zaštiti okoliša

Pravni sustav EU-a je jednostavan – postoje dvije vrste zakonodavstva. Neki se pravni akti – uredbe – primjenjuju u cijelom EU-u odmah nakon donošenja. Drugi – direktive – moraju se pretvoriti u nacionalno zakonodavstvo. Direktivama se propisuje cilj koji se nastoji postići, ali se prepušta državama članicama da odluče kako će ga postići.

Komisija pomaže državama članicama pripremanjem kontrolnih popisa točaka koje moraju biti obuhvaćene. Osim toga, objavljujemo prikaz ostvarenih rezultata za zakonodavstvo iz kojeg nacionalna nadležna tijela i opća javnost mogu vidjeti napredak - te ga usporediti s napretkom ostvarenim u drugim državama članicama.

Pravna sredstva

Sudski postupak je posljednji izbor. U problematičnim slučajevima prvo pišemo državama članicama i tražimo ih da dostave sve činjenice. Zatim pokušavamo pronaći način za rješenje problema. Ako to ne uspije, možemo se obratiti Sudu Europske unije u Luksemburgu.

Kada dobijemo obavijest on donošenju nacionalnog zakona, provjeravamo pokriva li sve točke. Ako ima problema, obraćamo se nacionalnim nadležnim tijelima kako bismo sve razjasnili prije pokretanja sudskog postupka.

Sljedeća faza je provjeritislijede li se pravila . Uz vlastite provjere, oslanjamo se i na izvješća nacionalnih tijela i informacija koje dostavljaju građani i organizacije za zaštitu okoliša. Ako mislimo da se zakon ne primjenjuje ispravno, možemo pokrenuti sudski postupak.

Građani mogu puno pomoći. U skladu s pravom EU-a, svaki pojedinac ima pravo dobiti informacije od javnih tijela, a građani nam mogu reći ako smatraju da njihova nadležna tijela ne ispunjavaju svoje obveze prema okolišu. Oni to mogu učiniti podnošenjem pritužbe, ali često je lakše i brže koristiti nacionalne sudove. Komisija je organizirala posebno osposobljavanje o zakonodavstvu EU-a iz područja okoliša kako bi pomogla nacionalnim sucima i inspektorima da ga bolje razumiju te potakla bolju suradnju. Isto radimo i s organizacijama za zaštitu okoliša.

Zakonodavstvo EU-a ima istu snagu kao i nacionalno zakonodavstvo. Njime se, kao i nacionalnim zakonodavstvom, nacionalnim tijelima, poduzećima i pojedincima propisuju prava i obveze.