Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Jälgige meid

Facebook

Kuidas ELi keskkonnaõigus toimib?

ELi kodanikud saavad aidata tagada, et nende riikide valitsused järgiksid keskkonnakaitsealaseid Euroopa õigusakte.

ELi õigussüsteem on lihtne, sest see hõlmab peamiselt kahte liiki õigusakte. Ühte liiki õigusakte – määrusi – kohaldatakse kogu ELis kohe pärast nende vastuvõtmist. Teist liiki õigusaktid – direktiivid – tuleb riiklikku õigusesse üle võtta. Direktiivides sätestatakse eesmärgid, mis tuleb saavutada, kuid liikmesriigid võivad ise otsustada, kuidas nende eesmärkideni jõuda.

Komisjon koostab liikmesriikide abistamiseks kontrollnimekirju küsimustest, mida tuleb käsitleda. Samuti avaldab komisjon õigusaktide kohta tulemustabeleid, millest riiklikud ametiasutused ja üldsus näevad enda tehtud edusamme ning tulemusi võrdluses teiste liikmesriikidega.

Kohtumenetlused

Kohtumenetlus on viimane abinõu. Probleemsetel juhtudel kirjutame liikmesriikidele ning palume neil esitada kõik faktid. Seejärel püüame leida probleemile lahenduse. Kui see ei toimi, siis võime pöörduda Luxembourgis asuva Euroopa Liidu Kohtu poole.

Kohe pärast teate saamist riikliku õigusakti vastuvõtmise kohta on meie ülesandeks kontrollida, kas see hõlmab kõiki direktiivis käsitletud küsimusi. Probleemide korral pöördume liikmesriikide ametiasutuste poole, et kontrollida, kas oleme enne võimaliku kohtumenetluse alustamist kõigist faktidest teadlikud.

Järgmine samm on kontrollida, et eeskirju ka tegelikkuses järgitaks. Lisaks meie enda kontrollidele toetume ka riiklikelt ametiasutustelt saadavatele aruannetele ning kodanike ja keskkonnaorganisatsioonide esitatavale teabele. Kui oleme arvamusel, et õigusakti ei kohaldata nõuetekohaselt, võime alustada kohtumenetlust.

Kodanikest on palju abi. ELi õiguse alusel on igal kodanikul õigus saada riiklikelt ametiasutustelt teavet. Kodanikud võivad meid teavitada, kui nad on veendunud, et nende riigi ametiasutused ei ole järginud oma keskkonnaalaseid kohtustusi. Kodanikud saavad seda teha kaebuse esitamise teel, kuid sageli on lihtsam ja kiirem kasutada selleks riiklikke kohtuid. Komisjon on korraldanud ELi keskkonnaõiguse alaseid erikoolitusi, et aidata riikide kohtunikel ja inspektoritel seda paremini mõista ning soodustada koostööd. Korraldame samasuguseid koolitusi ka keskkonnaorganisatsioonidele.

ELi õigus on võrdväärne riikliku õigusega. Sarnaselt riiklikule õigusele, antakse sellega riiklikele ametiasutustele, ettevõtjatele ja üksikisikutele nii õigused kui ka kohustused.