Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Sådan virker EU's miljølovgivning

EU-borgerne kan være med til at sikre, at deres myndigheder overholder EU's lovgivning og regler om miljøbeskyttelse.

EU's retssystem er enkelt – der findes som udgangspunkt to typer lovgivning. Nogle love – forordninger – gælder i hele EU, så snart de bliver vedtaget. Andre – direktiver – skal først omdannes til national lovgivning. Direktiver siger, hvad de gerne vil opnå, men lader det være op til medlemslandene at bestemme, hvordan de vil gøre det.

Kommissionen hjælper medlemslandene ved at udarbejde tjeklister over ting, der skal være i orden. Vi offentliggør også resultattavler for lovgivning, der viser myndighederne og befolkningen, hvordan landene klarer sig – og hvor de ligger i forhold til de andre EU-lande.

Retssag

At rejse sag er sidste udvej. Hvis der er problemer, skriver vi først til medlemslandene og beder om alle oplysninger. Så prøver vi at finde en løsning på problemerne. Lykkes det ikke, kan vi gå til EU-Domstolen i Luxembourg.

Når en national lov bliver anmeldt, tjekker vi, om den dækker alle punkter. Er der noget galt, krydstjekker vi med de nationale myndigheder for at sikre os, at vi har alt på det rene, inden vi overvejer at rejse sag.

Næste skridt er at tjekke, at reglerne faktisk er overholdt. Ud over at lave vores egne kontroller bruger vi rapporter fra de nationale myndigheder og oplysninger fra borgere og miljøorganisationer. Hvis vi mener, at en lov ikke bliver anvendt korrekt, kan vi rejse sag.

Borgerne kan gøre meget for at hjælpe. EU-retten giver hver enkelt borger ret til oplysninger fra de offentlige myndigheder, og borgerne kan gå til os, hvis de mener, at myndighederne ikke har overholdt deres miljøforpligtelser. Det kan de gøre ved at indgive en klage, men ofte er det lettere og hurtigere at bruge landets egne domstole. Kommissionen har faktisk afholdt særlige kurser i EU's miljøregler for at hjælpe nationale dommere og inspektører til at forstå dem bedre og tilskynde til mere samarbejde. Vi gør det samme for miljøorganisationer.

EU-retten er ligestillet med national ret. Ligesom den nationale lovgivning giver den landets egne myndigheder, virksomheder og enkeltpersoner såvel rettigheder som forpligtelser.