Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Presoja vplivov projektov

Organi držav članic morajo v skladu s pravili EU pripraviti presojo vpliva na okolje, preden sprejmejo in izvedejo projekte, ki bi lahko vplivali na življenjsko okolje ljudi.

Skoraj vse človekove dejavnosti, najsi gre za posameznike, podjetja ali državne organe, na nek način vplivajo na okolje. Vpliv dejanj posameznika je morda majhen, toda posledice gradnje nove infrastrukture, denimo avtoceste ali stanovanjske soseske, so lahko znatne in dolgotrajne.

Zato je smiselno, da še pred pričetkom del preučimo njihov morebiten vpliv na okolje in poiščemo ustrezne alternativne rešitve. To je tudi razlog, zakaj zakonodaja EU predpisuje presojo vplivov na okolje, s katero zagotavljamo, da se še pred potrditvijo velikih infrastrukturnih projektov upoštevajo okoljske posledice takih posegov.

S tem izboljšamo sprejemanje odločitev. Rezultat presoje nikoli ni vnaprej določen, cilj presoje je namreč preučiti vse vidike vprašanja in odkriti vse večje vplive na okolje.

Spoštovanje okoljskih predpisov zagotavlja politično legitimnost projekta in njegovo sprejemljivost za vse.

S spoštovanjem okoljskih predpisov tako dobimo bolj trajnostne in splošno sprejemljive projekte. Če že v zgodnji fazi upoštevamo pomisleke glede vpliva projekta na okolje, bo to bolje z ekonomskega in družbenega vidika, saj je poznejše popravljanje napak mnogo težje. Najuspešnejši projekti so tisti, o katerih je soglasje doseženo vnaprej.

Poleg presoje vplivov na okolje za posamezne projekte zakonodaja EU pozna tudi strateško presojo vplivov na okolje, ki se uporablja za velike javne načrte in programe. V obeh primerih se uporabljajo določbe Aarhuške konvencije, ki zagotavljajo, da ima javnost dovolj časa in možnosti za učinkovito sodelovanje v odločanju, in sicer takrat, ko je še mogoče izbirati med različnimi možnostmi.

Evropska komisija ocenjuje tudi svoje predloge ukrepov in preverja njihove ekonomske, družbene in okoljske posledice, preden jih predloži zakonodajalcem. Njen cilj je oblikovanje pametnih strategij, ki ob razumnih stroškihkoristijo okolju.