Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Ocena projektów

Zgodnie z przepisami UE właściwe organy muszą przeprowadzić ocenę skutków przed podjęciem i wprowadzeniem w życie wszelkich decyzji, które mogą mieć wpływ na środowisko życia ludności.

Prawie każda działalność człowieka, niezależnie od tego, czy jest podejmowana indywidualnie, czy też na szczeblu przedsiębiorstwa lub władz, ma pewien wpływ na środowisko. Wpływ indywidualnych wyborów może być nieznaczny, jednak wpływ budowy nowej infrastruktury, np. autostrady lub osiedla mieszkalnego, może być poważny i długotrwały.

Dlatego też analizuje się potencjalne skutki danej decyzji oraz rozważa alternatywne rozwiązania. Prawodawstwo UE wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dzięki temu można zagwarantować, że wpływ na środowisko został uwzględniany zanim zostanie podjęta decyzja o budowie infrastruktury.

Ma to na celu usprawnienie procesu decyzyjnego. Wynik jest nigdy nie jest przesądzony z góry. Chodzi o przeanalizowanie kwestii ze wszystkich stron w celu ustalenia możliwych poważnych skutków dla środowiska.

Przepisy dotyczące ochrony środowiska zwiększają zasadność polityczną takiego działania i gwarantują, że jest ono akceptowane przez wszystkie zainteresowane strony.

Przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska jest kluczem do podejmowania działań, które w większej mierze uwzględniają wpływ na środowisko i są akceptowane przez społeczeństwo. Uwzględnienie względów środowiskowych na wczesnym etapie przekłada się na realne korzyści ekonomiczne i społeczne. Jest to dużo łatwiejsze rozwiązanie niż konieczność naprawiania błędów w późniejszym terminie. W przypadku udanych projektów porozumienie zazwyczaj udaje się osiągnąć z wyprzedzeniem.

Proces ten jest nazywany „oceną oddziaływania na środowisko” w przypadku indywidualnych projektów lub „strategiczną oceną oddziaływania na środowisko” w przypadku planów lub programów zakrojonych na szerszą skalę. Na mocy postanowień konwencji z Aarhus obywatele mają prawo uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji na etapie, gdy wszystkie warianty są jeszcze możliwe.

Przed zaproponowaniem wniosków legislacyjnych Komisja Europejska ocenia również ich skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Chcemy kształtować inteligentną politykę, która zapewnia korzyści dla środowiska naturalnego przy umiarkowanych kosztach.