Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

Beoordeling van projecten

Volgens de EU-regels moeten overheden een effectbeoordeling maken voor zij een besluit met gevolgen voor de leefomgeving van mensen nemen en uitvoeren.

Bijna alle activiteiten van de mens hebben op een of manier gevolgen voor de omgeving, ongeacht of het gaat om activiteiten van particulieren, bedrijven of overheden. Maar terwijl het effect van persoonlijke keuzes vaak klein is, is dat van nieuwe infrastructuur zoals een snelweg of een woonwijk meestal veel groter en langduriger.

Het is dan ook verstandig van tevoren te onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn en welke alternatieven er zijn. Daarom bepaalt de EU-regelgeving dat er een milieueffectbeoordeling moet plaatsvinden om ervoor te zorgen dat er bij een besluit over grote infrastructuurwerken rekening wordt gehouden met de milieueffecten ervan.

Dat moet de besluitvorming verbeteren. De uitkomst ervan ligt nooit vooraf vast. De bedoeling is dat er naar alle aspecten van het project wordt gekeken om de gevolgen voor het milieu te kunnen inschatten.

Door de milieubepalingen na te leven krijgt een project bovendien meer politieke legitimiteit en wordt het makkelijker door iedereen geaccepteerd.

Respect voor de milieuvoorschriften is de sleutel tot duurzamere projecten die door de bevolking worden geaccepteerd. Het heeft ook echte economische en maatschappelijke voordelen als we al in een vroeg stadium met milieuoverwegingen rekening houden. Dit is namelijk makkelijker dan fouten naderhand recht te zetten. Geslaagde projecten zijn meestal projecten waarbij al vooraf consensus is bereikt.

Het proces heet "milieueffectbeoordeling" bij afzonderlijke projecten en "strategische milieubeoordeling" bij grootschaliger openbare plannen of programma’s. Beide vallen onder de Aarhusverplichtingen, die bepalen dat het publiek al bij de besluitvorming moet worden betrokken in een fase waarin alle opties nog open zijn.

De Europese Commissie evalueert ook, nog voor ze worden ingediend, haar eigen beleidsvoorstellen om de economische, sociale en milieueffecten ervan te bepalen. We streven naar slim beleid met voordelen voor het milieu tegen aanvaardbare kosten.