Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Projektu novērtēšana

Saskaņā ar ES noteikumiem iestādēm pirms īstenošanas lēmumu pieņemšanas ir jāizvērtē, kā tie ietekmēs iedzīvotāju ikdienu.

Gandrīz visas cilvēku darbības — privātpersonu, uzņēmumu vai iestāžu darbības — tā vai citādi ietekmē vidi. Privātpersonu ietekme uz vidi var būt neliela, bet ietekme, ko rada jauna infrastruktūra, piemēram, ātrgaitas autoceļa vai mājokļu īpašuma būve, var būt būtiska un ilgstoša.

Tāpēc ir pamatoti vispirms izpētīt iespējamo ietekmi un noskaidrot, kādas varētu būt alternatīvas. Tādēļ ES likumdošanā ir paredzēts ietekmes uz vidi novērtējums, kas ļauj nodrošināt, ka, pieņemot lēmumus par lielu infrastruktūru, ņem vērā šo lēmumu ietekmi uz vidi.

Šis novērtējums ir ieviests, lai uzlabotu lēmumu pieņemšanu. Iznākums nekad nav iepriekš noteikts, un mērķis ir vispusīga analīze, lai atklātu iespējamu būtisku ietekmi uz vidi.

Atbilstība vides aizsardzības noteikumiem palielina projektu politisko leģitimitāti, nodrošinot, ka tie ir pieņemami visiem.

Vides noteikumu ievērošana ir īpaši svarīga ceļā uz ilgtspējīgākiem un lielākā mērā pieņemamiem projektiem. Tam, ka vides apsvērumus ņem vērā jau agrīnā posmā, ir reālas ekonomiskās un sociālās priekšrocības, — tas ir daudz vieglāk nekā labot kļūdas vēlāk. Veiksmīgi parasti ir tie projekti, par kuriem vienojas jau iepriekš.

Šo procesu sauc par “ietekmes uz vidi novērtējumu” atsevišķiem projektiem vai par “stratēģisko vides novērtējumu” liela mēroga sabiedriskām iecerēm vai programmām. Orhūsas saistības ir spēkā abos gadījumos. Tās nodrošina, ka sabiedrībai ir iespēja laicīgi un efektīvi iesaistīties, kamēr vēl iespējami arī citi risinājumi.

Arī Eiropas Komisija nāk klajā ar saviem politikas priekšlikumiem tikai tad, kad ir novērtējusi to ekonomisko, sociālo un ekoloģisko ietekmi. Mēs vēlamies gudru politiku, kas ar saprātīgām izmaksām nodrošina ieguvumus vides jomā.