Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Tionscadail a mheasúnú

Faoi rialacha an AE, bíonn ar na húdaráis Measúnacht Tionchair a dhéanamh aon uair a mbíonn orthu cinneadh a dhéanamh nó a chur chun feidhme má bhíonn tionchar ag an gcinneadh sin ar thimpeallacht mhaireachtála an duine.

Bíonn tionchar éigin ar an gcomhshaol ag beagnach gach gníomhaíocht a dhéanann an duine, is cuma más duine aonair, gnó nó údarás atá i gceist. Cé gur tionchar an-bheag b'fhéidir a bheadh ag rogha an duine aonair, d'fhéadfadh tionchar ollmhór buan a bheith ag bonneagar nua, m.sh. mótarbhealach nó eastáit tithíochta a thógáil.

Is ciallmhar, dá bhrí sin, an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag cinneadh a scrúdú an-luath sa phróiseas sin, agus eolas a chur ar an malairt roghanna a d'fhéadfadh a bheith ann. Sin an fáth a n-éilítear Measúnacht Tionchair Timpeallachta faoi reachtaíocht an AE, lena chinntiú go gcuirtear na himpleachtaí a bhíonn ag cinntí den saghas sin ar an gcomhshaol san áireamh sula ndéantar cinntí móra faoi bhonneagar.

Is é aidhm an chleachtais sin go bhfeabhsófar an próiseas cinnteoireachta. Ní eol an toradh roimh ré, agus is é aidhm an phróisis sin gach taobh den scéal a fhiosrú le go dtuigfear na héifeachtaí móra ar an gcomhshaol a d'fhéadfadh a bheith ag cinneadh.

Nuair a urramaítear na rialacha maidir leis an gcomhshaol, cuirtear le dlisteanacht pholaitiúil an tionscadail, rud a fhágann go bhfuil sé inghlactha do chách.

Le go mbeidh tionscadail níos inbhuanaithe agus níos inghlactha, ní mór go n-urramófar na rialacha maidir leis an gcomhshaol. Bíonn fíorbhuntáistí eacnamaíocha agus sóisialta ann nuair a chuirtear gné an chomhshaoil san áireamh go luath sa phróiseas – is fusa i bhfad é ná botúin a cheartú ag céim níos deireanaí. Is iondúil gurb iad na tionscadail sin a n-éiríonn leo na tionscadail a mbíonn comhaontú ann fúthu roimh ré.

'Measúnacht Tionchair Timpeallachta' a thugtar ar an bpróiseas sin i gcás tionscadal aonair, ach is 'Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta' a thugtar air nuair a bhíonn pleananna poiblí nó cláir phoiblí ar scála níos mó i gceist. Bíonn oibleagáidí Aarhus ina gceangal ar an dá chineál measúnachta, rud a fhágann go dtugtar deis rannpháirtíochta thráthúil agus éifeachtach don phobal, ag céim den phróiseas nuair atá gach rogha fós ar fáil.

Déanann an Coimisiún Eorpach measúnú freisin ar a thograí beartais féin chun na himpleachtaí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil a bhíonn acu a scrúdú sula gcuirtear ar aghaidh iad mar thograí críochnaitheacha. Teastaíonn beartais chliste ar chostas réasúnta atá ar mhaithe leis an gcomhshaol.