Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Hankkeiden arviointi

EU:n sääntöjen mukaan viranomaisten on tehtävä vaikutustenarviointi, ennen kuin ne tekevät ja panevat täytäntöön päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisten elinympäristöön.

Lähes kaikella ihmisen toiminnalla, olipa tekijänä sitten yksilö, yritys tai viranomainen, on jonkinlainen vaikutus ympäristöön. Vaikka yksilön valintojen vaikutus saattaa olla pieni, uuden infrastruktuurin, kuten moottoritien tai asuinalueen, rakentamisen vaikutus voi olla suuri ja pitkäkestoinen.

Erilaisten hankkeiden mahdollisia vaikutuksia onkin järkevää tutkia ennen niiden toteutumista ja miettiä, millaisia vaihtoehtoja olisi tarjolla. Tämän vuoksi EU:n lainsäädännössä vaaditaan ympäristövaikutusten arviointi sen varmistamiseksi, että päätösten ympäristövaikutukset otetaan huomioon, ennen kuin tehdään suuria infrastruktuuripäätöksiä.

Menettelyn on tarkoitus parantaa päätöksentekoa. Tulos ei ole koskaan ennalta määrätty, ja tarkoitus on tutkia asian kaikkia puolia todennäköisten merkittävien ympäristövaikutusten selvittämiseksi.

Ympäristösääntöjen noudattaminen lisää kulloisenkin hankkeen poliittista oikeutusta ja takaa, että se on kaikkien hyväksyttävissä.

Ympäristösääntöjen noudattaminen on avain kestävämpiin ja hyväksyttävämpiin hankkeisiin. Ympäristökysymysten huomioon ottamisesta varhaisessa vaiheessa on todellista taloudellista ja yhteiskunnallista hyötyä – se on paljon helpompaa kuin virheiden korjaaminen jälkikäteen. Onnistuneet hankkeet ovat yleensä niitä, joista päästään ennalta yksimielisyyteen.

Prosessia kutsutaan yksittäisten hankkeiden yhteydessä "ympäristövaikutusten arvioinniksi" ja laajempien julkisten suunnitelmien tai ohjelmien kohdalla "strategiseksi ympäristöarvioinniksi". Århusin yleissopimuksen velvoitteet koskevat molempia. Ne takaavat, että yleisö voi osallistua arviointiin hyvissä ajoin ja tehokkaasti sellaisessa vaiheessa, jossa kaikki vaihtoehdot ovat vielä mahdollisia.

Euroopan komissio arvioi myös omia poliittisia ehdotuksiaan tarkistaakseen niiden taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset ennen niiden esittämistä. Komissio haluaa edistää älykkäitä toimintapolitiikkoja, jotka tarjoavat ympäristöhyötyjä kohtuulliseen hintaan.