Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Vurdering af projekter

EU-reglerne siger, at myndighederne skal foretage en konsekvensanalyse, inden de træffer og gennemfører beslutninger, som har indvirkning på befolkningens levevilkår.

Næsten alle menneskelige aktiviteter, uanset om det drejer sig om enkeltpersoner, virksomheder eller myndigheder, har en eller anden miljøpåvirkning. Men hvor virkningen af den enkeltes valg måske er ubetydelig, kan virkningerne af at opføre ny infrastruktur som en motorvej eller en boligblok være store og langvarige.

Derfor er det en god idé at undersøge mulige virkninger, inden de sker, og overveje, hvad alternativerne kunne være. Derfor kræver EU-lovgivningen en miljømæssig konsekvensanalyse for at sikre, at der tages hensyn til de miljømæssige virkninger af beslutninger om store infrastrukturprojekter, inden de bliver truffet.

Formålet er at forbedre beslutningstagningen. Udfaldet er aldrig givet på forhånd, og målet er at se på sagen fra alle sider for at udpege sandsynlige væsentlige miljømæssige virkninger.

Respekt for miljøreglerne giver et projekt større politisk legitimitet og gør det acceptabelt for alle.

Respekt for miljøreglerne er afgørende for mere bæredygtige og acceptable projekter. Der er reelle økonomiske og sociale fordele ved at inddrage miljøet på et tidligt tidspunkt – det er meget lettere end at skulle rette fejl senere. De vellykkede projekter er normalt dem, der er enighed om på forhånd.

Man taler om "miljømæssige konsekvensanalyser", når det drejer sig om enkelte projekter, og "strategiske miljøvurderinger" i forbindelse med større offentlige planer eller programmer. Aarhusforpligtelserne gælder for dem begge, nemlig at sikre, at offentligheden får reel mulighed for at blive hørt i tide, mens alle muligheder stadig er åbne.

Kommissionen vurderer også de økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger af sine egne forslag, inden de bliver fremsat. Vi vil have intelligente politikker, der giver miljømæssige fordele til en rimelig pris.