Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Оценяване на проекти

Съгласно правилата на ЕС властите трябва да извършат оценка на въздействието преди да вземат и приложат на практика решения, влияещи върху околната среда.

Почти всички човешки дейности, независимо дали са на отделни лица, предприятия или обществени органи, влияят върху околната среда. Въздействието на един човек може да е малко, но въздействието от изграждането на нови инфраструктури, като магистрала или жилищен квартал, може да бъде сериозно и дълготрайно.

Така че има смисъл да се изследват евентуалните последици още преди да са се появили и да се види какви алтернативи съществуват. Ето защо законодателството на ЕС изисква да се изготви оценка на въздействието върху околната среда, за да се гарантира, че екологичните последици от решенията са взети предвид преди одобряването на големи инфраструктурни проекти.

Чрез тази процедура следва да се подобри процесът на вземане на решения. Резултатът никога не e предварително известен, а целта е въпросът да се разгледа от всички страни, за да се открият възможните сериозни последици върху околната среда.

Спазването на правилата за околната среда увеличава политическата легитимност на даден проект, като гарантира, че той не вреди на никого.

Спазването на правилата за околната среда е ключът към по-устойчиви и приемливи проекти. Съществуват реални икономически и социални предимства съображенията, свързани с околната среда, да се разглеждат на ранен етап — това е много по-лесно, отколкото грешките да се поправят по-късно. Успешнитe проекти обикновено са тези, по които е постигнато предварително съгласие.

Процесът се нарича „оценка на въздействието върху околната среда“ при индивидуалните проекти и „стратегическа екологична оценка“ при широкомащабните обществени планове и програми. Задълженията съгласно Конвенцията от Орхус се прилагат и към двата вида и гарантират правото на навременно и ефективно участие на обществеността на етап, когато всички варианти все още са възможни.

Европейската комисия оценява и собствените си предложения за политики, за да провери тяхното икономическо, социално и екологично въздействие, преди да бъдат предложени. Искаме да имаме интелигентни политики, които осигуряват ползи за околната среда при разумни разходи.