Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Izvajanje predpisov EU

Skrb za okolje, denimo za čist zrak in vodo, se ne konča na državnih mejah, zato je smiselno, da imamo zakone, ki veljajo na celotnem ozemlju Evropske unije. Številni standardi, ki jih uporabljajo države članice, se sprejmejo na ravni EU.

Sprejemanje zakonodaje na evropski ravni ima na področju, kot je okolje, številne prednosti. Donava denimo teče skozi 10 različnih držav, zato je seveda dobro, če se te države dogovorijo o skupnih pravilih. Za vse evropske države tako velja, da večina njihove okoljske zakonodaje temelji na predpisih EU.

Okoljskih predpisov EU je zdaj približno 200 in urejajo skoraj vsa področja. Direktiva o kakovosti zraka določa mejne vrednosti za škodljive pline in trdne delce v zraku ter pristojnim organom nalaga ukrepanje, kadar so te vrednosti presežene. Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode od držav članic zahteva vzpostavitev sistemov zbiranja in čiščenja odpadnih voda in odplak. Sveženj predpisov o kemikalijah (REACH) pa od proizvajalcev zahteva, da morajo dokazati varnost svojih kemičnih izdelkov.

Velika večina zakonskih predpisov, ki jih potrebujemo za varovanje okolja, je že sprejetih. Dogovorjena pravila je treba zdaj uveljaviti tudi v praksi. Ena od nalog Evropske komisije je zagotovitispoštovanje teh predpisov.

Izvajanje okoljske zakonodaje EU skoraj vedno pomeni dolgoročni prihranek. Če teh predpisov ne uspemo uveljaviti, to lahko škoduje zdravju ljudi, okolju in podjetjem. Pogosto tudi pomeni škodo za druge.

Raziskave kažejo, da velika večina evropskih prebivalcev zagovarja usklajene okoljske predpise v celotni Evropski uniji. Standardi varovanja okolja v EU so visoki, zato je za nove članice EU uskladitev okoljskih predpisov z evropskimi normami pogosto velik izziv. Vendar pa je ta korak bistven del pristopnih pogajanj, saj na enotnem trgu EU veljajo skupni standardi, ki koristijo vsem.