Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text

Sledujte nás

Facebook

Punerea în aplicare a legislației UE

Provocările legate de mediu, cum ar fi aerul și apa curată, nu au frontiere. Prin urmare, este normal ca legislația să se aplice la nivel european. UE stabilește multe dintre standardele la care aderă statele membre.

Aplicarea unei legislații la nivel european prezintă multe avantaje într-un domeniu precum mediul. De exemplu, Dunărea trece prin 10 țări diferite - este normal ca acestea să convină asupra unor standarde comune. Indiferent de unde sunteți din Europa, puteți fi siguri că o mare parte din legislația de mediu a țării dumneavoastră își are sursa în legislația europeană.

În prezent, legislația europeană de mediu (circa 200 de acte) acoperă majoritatea situațiilor. Directiva privind calitatea aerului stabilește limite pentru o serie de poluanți și particule, obligând autoritățile naționale să ia măsuri în cazul în care acestea sunt depășite. Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale obligă guvernele statelor membre să instituie sisteme de colectare și purificare a apelor reziduale și a apelor uzate, iar legislația REACH privind substanțele chimice obligă fabricanții să demonstreze că produsele lor sunt sigure.

Cea mai mare parte din legislația necesară pentru a asigura respectarea mediului în care trăim este acum în vigoare. Următoarea provocare este punerea ei în practică pe teren. Una dintre sarcinile Comisiei Europene este de a se asiguraaceste norme sunt respectate.

Punerea în aplicare a legislației UE în domeniul mediului va permite întotdeauna realizarea de economii pe termen lung. Nerespectarea normelor de mediu poate avea consecințe negative pentru sănătatea umană, mediu și sectoarele economice de care depindem. Și, deseori, aceasta înseamnă că cineva trebuie să plătească pentru daunele provocate.

Sondajele arată că o vastă majoritate a cetățenilor sunt în favoarea aplicării unor norme de mediu unice pentru întregul teritoriu al UE. Standardele sunt ridicate, iar atunci când o țară dorește să adere la UE, alinierea legislației sale la normele europene este uneori dificilă. Dar este o parte esențială a procesului de aderare, întrucât avem o piață unică, cu standarde și cu avantaje comune pentru noi toți.