Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

ES tiesību aktu piemērošana

Vides problēmas, tādas kā gaisa un ūdens piesārņojums, nepazīst robežu, tāpēc ir lietderīgi piemērot Eiropas mēroga tiesību aktus. ES tagad nosaka daudzus no standartiem, kurus ievēro dalībvalstis.

Eiropas mēroga likumdošanai ir daudz priekšrocību tādā jomā, kāda ir vide. Piemēram, Donava šķērso desmit dažādas valstis, līdz ar to ir pamatoti, ka šīs valstis vienojas par kopīgiem standartiem. Lai kur Eiropā jūs arī nebūtu, varat būt droši, ka liela daļa no jūsu valsts vides tiesību aktiem izriet no ES likumdošanas.

Vides jomā pieņemtie ES tiesību akti, kuru kopskaits sasniedz apmēram 200, tagad aptver lielāko daļu gadījumu. Gaisa kvalitātes direktīva paredz ierobežojumus attiecībā uz daudziem piesārņotājiem un daļiņām, un tad, ja šie ierobežojumi ir pārsniegti, iestādēm ir jārīkojas. Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva uzliek valdībām par pienākumu izveidot notekūdeņu un kanalizācijas savākšanas un attīrīšanas sistēmas, savukārt ķīmisko vielu regula REACH prasa no ražotājiem, lai viņi pierādītu, ka to ķīmiskie produkti ir droši.

Tagad ir pieņemta un spēkā lielākā daļa tiesību aktu, kas mums ir vajadzīgi, lai mūsu vide arī turpmāk būtu droša. Nākamais uzdevums ir gādāt, ka to īsteno uz vietas. Viens no Eiropas Komisijas uzdevumiem ir rūpēties, ka šos tiesību aktus ievēro.

ES vides tiesību aktu īstenošana gandrīz vienmēr ļauj ietaupīt līdzekļus ilgtermiņā. Savukārt, ja mums neizdotos īstenot šos tiesību aktus, iespējams, tiktu kaitēts cilvēku veselībai, videi un mums vitāli svarīgajām rūpniecības nozarēm. Turklāt ļoti bieži tas nozīmē to, ka jāsamaksā ir kādam citam.

Aptaujas liecina, ka lielākā daļa iedzīvotāju iestājas par vienādiem vides tiesību aktiem visā ES. Standarti ir augsti, un tām valstīm, kuras ir vēlas pievienoties ES, vides tiesību aktu saskaņošana ar ES normām dažkārt ir sarežģīts uzdevums. Tomēr tā ir pievienošanās procesa neatņemama daļa, jo mums ir vienots tirgus ar kopīgiem standartiem un priekšrocībām.