Navigációs útvonal

További eszközök

  • Nyomtatható változat
  • Szövegméret csökkentése
  • Szövegméret növelése

Kövessen minket

Facebook

Az uniós jog alkalmazása

A környezetvédelmi kihívások kezelése, így például a levegő és a vizek tisztaságának biztosítása határokon átívelő erőfeszítéseket tesz szükségessé. Ezért ésszerű európai uniós szintű szabályokat alkalmazni. Napjainkra az EU számos olyan környezetvédelmi előírást, normát vezetett be, melyeket a tagállamoknak be kell tartaniuk.

A környezetvédelem egyike azoknak a területeknek, ahol kimondottan hasznos olyan szabályokat kialakítani, amelyek hatálya az Unió egészére kiterjed. A Duna például tíz országon folyik keresztül, ezért ésszerű, ha az érintett országok közös normák és előírások alkalmazásában állapodnak meg. Az Európai Unió mindegyik tagországáról elmondható, hogy a nemzeti környezetvédelmi joganyagtetemes része az uniós környezetvédelmi jogszabályokra vezethető vissza.

Ma az uniós joganyag mintegy 200környezetvédelmi jogszabályt tartalmaz, melyek a legtöbb esetre és eshetőségre vonatkozóan előírásokat fogalmaznak meg. A levegőminőségről szóló irányelv például határértékeket állapít meg számos szennyező anyag és részecske előfordulását illetően, s ezáltal kötelezővé teszi a hatóságok számára, hogy intézkedjenek, ha ezeknek az anyagoknak a mennyisége meghaladja a megengedett mértéket. A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv előírja a kormányok számára, hogy léptessenek életbe rendszereket a szennyvíz összegyűjtése és megtisztítása céljából, a vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására vonatkozó REACH-rendelet értelmében pedig a gyártóknak bizonyítaniuk kell, hogy az általuk előállított vegyi anyagok biztonságosak.

Napjainkra túlnyomó részt már hatályba léptek azok a jogszabályok, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy környezetünk védelméről gondoskodjunk. A következő kihívást a hatályos jogszabályok tényleges gyakorlati alkalmazása jelenti. Az Európai Bizottság egyik feladata az, hogy e jogszabályokat érvényre juttassa, betartásukat biztosítsa.

Az uniós környezetvédelmi jog végrehajtása csaknem mindig megtakarítást eredményez hosszú távon. Ha viszont nem szerzünk nekik érvényt, az károsan hat az emberek egészségére, a környezet állapotára és számos kulcsfontosságú gazdasági ágazatra is. A mulasztások árát azonban nagyon gyakran nem a felelősök, hanem mások fizetik meg.

A felmérések azt mutatják, hogy az uniós lakosok túlnyomó többsége támogatja, hogy az EU egészére egységes környezetvédelmi szabályozás vonatkozzon. Az uniós előírások szigorúak. Az Európai Unióba felvételt kérő országok számára sok esetben komoly kihívást jelent, hogy környezetvédelmi jogszabályaikat összhangba hozzák az uniós normákkal. Ez azonban szerves része a csatlakozási folyamatnak. Az EU egységes piacán közösen elfogadott, egységes normáknak kell megfelelni. Ez mindannyiunk javát szolgálja.