Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

EU:n lainsäädännön soveltaminen

Ympäristöön liittyvät haasteet, kuten puhtaan ilman ja veden takaaminen, eivät pysähdy maiden rajoille. Tämän vuoksi niihin on järkevää soveltaa Euroopan laajuisia säädöksiä: EU asettaakin nykyään monet jäsenvaltioiden noudattamista vaatimuksista.

Euroopan laajuisella lainsäädännöllä on monia etuja ympäristöasioissa. Esimerkiksi Tonava-joki virtaa kymmenen eri maan halki – on siis järkevää, että nämä maat sopivat yhteisistä ympäristövaatimuksista. Olitpa missä tahansa Euroopassa, voit olla varma, että suuri osa maasi ympäristösäädöksistä perustuu EU:n lainsäädäntöön.

Euroopan noin 200 ympäristöä koskevaa säädöstäkattavat tällä hetkellä lähes kaikki mahdolliset tilanteet. Ilmanlaatudirektiivissä määritetään raja-arvot monille saasteille ja hiukkasille, mikä pakottaa viranomaiset ryhtymään toimiin, jos raja-arvot ylittyvät. Yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskeva direktiivi velvoittaa EU-maat ottamaan käyttöön järjestelmiä jäteveden keräämiseksi ja puhdistamiseksi, ja REACH-kemikaalilainsäädäntö velvoittaa valmistajat osoittamaan, että niiden kemikaalit ovat turvallisia.

Suurin osa lainsäädännöstä, jota tarvitsemme pitääksemme ympäristömme turvallisena, on nyt valmiina. Seuraavana haasteena on varmistaa, että lainsäädäntöä sovelletaan käytännössä. Yksi Euroopan komission tehtävistä on varmistaa, että säädöksiä noudatetaan.

EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöön paneminen säästää lähes aina rahaa pitkällä aikavälillä. Jos säädöksiä taas ei panna täytäntöön, siitä voi olla haittaa ihmisten terveydelle, ympäristölle ja toimialoille, joista olemme riippuvaisia. Hyvin usein se tarkoittaa myös, että joku muu joutuu maksamaan seurauksista.

Tutkimusten mukaan suuri enemmistö kansalaisista kannattaa samoja ympäristösäädöksiä koko EU:ssa. Vaatimukset ovat tiukkoja, ja kun maat hakevat EU-jäsenyyttä, ympäristösäädösten yhdenmukaistaminen EU:n normien kanssa on joskus haastavaa. Se on kuitenkin olennainen osa liittymisprosessia ja EU:n sisämarkkinoita, joiden yhteisistä vaatimuksista on hyötyä kaikille.