Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου

Καθώς οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως η καθαρότητα του αέρα και των υδάτων, δεν περιορίζονται στα εθνικά σύνορα, είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται οι ίδιοι νόμοι σε όλη την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η ΕΕ καθορίζει πλέον πολλά από τα πρότυπα που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη.

Η πανευρωπαϊκή νομοθεσία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε έναν τομέα όπως το περιβάλλον. Ο ποταμός Δούναβης, για παράδειγμα, διασχίζει 10 διαφορετικές χώρες, οπότε είναι λογικό οι χώρες να συμφωνούν κοινά πρότυπα. Όπου κι αν βρίσκεστε στην Ευρώπη, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι ένα μεγάλο μέρος της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της χώρας σας προέρχεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι 200 περίπου περιβαλλοντικοί νόμοι της Ευρώπης καλύπτουν πλέον τις περισσότερες περιπτώσεις. Η οδηγία για την ποιότητα του αέρα προβλέπει όρια για πολλούς ρύπους και σωματίδια, και υποχρεώνει τις αρχές να λαμβάνουν μέτρα σε περίπτωση υπέρβασής τους. Η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να δημιουργούν συστήματα συλλογής και καθαρισμού λυμάτων, ενώ ο κανονισμός REACH για τα χημικά προϊόντα υποχρεώνει τους παρασκευαστές να πιστοποιούν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή.

Το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας που χρειαζόμαστε για να προστατεύουμε το περιβάλλον μας έχει ήδη θεσπιστεί. Η επόμενη πρόκληση είναι να φροντίσουμε ώστε η νομοθεσία αυτή να εφαρμοστεί στην πράξη. Ένα από τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διασφαλίζει την τήρηση της συγκεκριμένης νομοθεσίας.

Η εφαρμογή της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας συνεπάγεται σχεδόν πάντα μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση πόρων, ενώ η μη εφαρμογή της μπορεί να βλάψει την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και τις βιομηχανίες που έχουν καθοριστική σημασία για τη ζωή μας. Πολύ συχνά, στις περιπτώσεις αυτές, κάποιος άλλος πρέπει να πληρώσει.

Έρευνες δείχνουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών υποστηρίζει την εφαρμογή των ίδιων περιβαλλοντικών νόμων σ' ολόκληρη την ΕΕ. Τα πρότυπα είναι υψηλά και, όταν νέες χώρες υποβάλλουν υποψηφιότητα για να γίνουν μέλη της ΕΕ, η εναρμόνιση της νομοθεσίας τους με τους κανόνες της ΕΕ αποτελεί συχνά σημαντική πρόκληση. Είναι όμως και αυτό ένα ουσιαστικό κομμάτι της διαδικασίας προσχώρησης καθώς μοιραζόμαστε μια ενιαία αγορά, με κοινές προδιαγραφές και πλεονεκτήματα για όλους.