Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Anvendelse af EU-lovgivning

Miljøudfordringer som ren luft og rent vand stopper ikke ved grænserne. Derfor giver det god mening at bruge de samme love i hele Europa – EU fastsætter nu mange af de standarder, medlemslandene overholder.

Der er mange fordele ved at have fælles lovgivning i hele Europa for et område som miljøet. Donaufloden flyder f.eks. gennem 10 forskellige lande – derfor giver det mening for landene at aftale fælles standarder. Uanset hvor i Europa du er, kan du være sikker på, at en stor del af dit hjemlands miljølove kan spores tilbage til EU-lovgivning.

EU har nu tæt ved 200miljølove, der dækker næsten alle tænkelige situationer. Luftkvalitetsdirektivet sætter grænser for en række forurenende stoffer og partikler og tvinger myndighederne til at gribe ind, hvis grænserne overskrides. Direktivet om rensning af byspildevand tvinger myndighederne til at indføre systemer, der kan opsamle og rense spildevand og kloakslam, og REACH-lovgivningen om kemikalier forpligter producenter til at påvise, at deres kemiske produkter er sikre.

Det meste af den lovgivning, vi skal bruge for at bevare et sikkert miljø, er nu på plads. Den næste udfordring bliver at få den ført ud i livet. En af Kommissionens opgaver er at sikre sig, at lovgivningen bliver overholdt.

Gennemførelse af EU's miljølovgivning giver næsten altid besparelser på længere sigt. Hvis lovgivningen derimod ikke gennemføres, kan det skade menneskers sundhed, miljøet og de industrier, vi er afhængige af. Og meget ofte betyder det, at andre kommer til at betale prisen.

Undersøgelser viser, at et stort flertal går ind for at have samme miljølovgivning for hele EU. Standarderne er høje, og når nye lande søger om optagelse i EU, er det undertiden en udfordring at få deres miljølovgivning op på EU's niveau. Det er dog en afgørende del af tiltrædelsesprocessen, eftersom vi har et indre marked med fælles standarder til fordel for alle.