Navigation path

High level navigation

Flere værktøjer

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Om dette websted

Den daglige drift af webstedet https://ec.europa.eu/environment/index_da.htm varetages af Kommissionens Generaldirektorat for Miljø. Vi ville gerne kunne tilbyde disse oplysninger på flere sprog, men dette er imidlertid ikke altid muligt på grund af de budgetmæssige, menneskelige og tekniske ressourcer, der ville kræves dertil.

Europa-Kommissionen offentliggør sine officielle dokumenter på alle EU's officielle sprog på EUR-Lex (se https://eur-lex.europa.eu). Webstedet EUROPA indeholder et væld af andre oplysninger på flere sprog om Kommissionens aktiviteter, bl.a. på miljøområdet (se https://europa.eu/pol/env/index_da.htm).

Vi står til Deres rådighed med alle yderligere oplysninger og/eller nærmere enkeltheder, og vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres besøg på vores websted. Kontaktoplysninger: https://ec.europa.eu/environment/contact/contact_da.htm.

Billed og fotoreferencer

For alle billeder på dette websted gælder det, at Europa-Kommissionen enten har ophavsretten eller har fået tilladelse til brug af billederne fra ophavsrethaveren/ophavsrethaverne. Billederne må kun bruges på EUROPA-webstedet. Gengivelse eller anden anvendelse af billederne er ikke tilladt.