Европейският социален фонд

Запознайте се с ЕСФ

Научете повече за ЕСФ - за неговите сфери на действие, начините за предоставяне на подкрепа и лицата, които могат да се възползват от помощта по негова линия. Прочетете повече

ЕСФ в страните-членки

Страните-членки на ЕС и регионите управляват фондовете на ЕСФ, за да откликнат на многообразните предизвикателства, пред които са изправени в областта на заетостта. Този раздел предоставя достъп до оперативните програми по линия на ЕСФ за всяка страна-членка, заложените в тях приоритети, предвиденото финансиране и достижения.