Întrebări şi răspunsuri despre Anul European

Ce este un An European?

Un An European este dedicat creşterii gradului de sensibilizare a publicului cu privire la un anumit subiect important pentru cetăţenii europeni. Indiferent de subiectul în cauză, Anul European este o ocazie de a face schimb de bune practici, de a stimula dezbaterile asupra politicilor în domeniu şi de a crea legături utile şi durabile pe continentul european. Este şi un apel pentru angajament politic din partea fiecărei părţi a societăţii.

Aceşti Ani speciali dau ocazia societăţii civile şi altor actori sociali de a-şi dezvolta propriile activităţi.

Începutul paginii

Cui aparţine iniţiativa?

Anul European este o iniţiativă a Parlamentului European şi a Consiliului de Miniştri. Comisia Europeană joacă un rol principal în a se asigura că priorităţile naţionale şi obiectivele comunitare sunt atinse. Anul European este implementat în parteneriat de către un număr mare de actori, de la nivel local până la nivelul UE.

Începutul paginii

Ce a determinat decizia de a proclama anul 2010 Anul European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale? A fost cumva criza financiară?

Combaterea sărăciei şi excluziunii sociale este esenţială în eforturile UE de a îmbunătăţi coeziunea socială, de a înregistra creştere economică şi de a crea locuri de muncă mai multe şi mai bune. Decizia de a declara 2010 Anul European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale a fost luată înainte de declinul economic. Totuşi, odată cu creşterea bruscă a şomajului în ultimul an în numeroase ţări, un număr fără precedent de oameni sunt ameninţaţi de sărăcie, aşa încât Anul are loc la un moment oportun.

Începutul paginii

Ce fel de evenimente se vor organiza?

La nivel European se vor organiza conferinţe şi iniţiative de comunicare, împreună cu o iniţiativă artistică şi un concurs pentru jurnalişti. În cele 29 de ţări participante vor avea loc evenimente şi la nivel regional şi local.

Se vor organiza săptămâni tematice la nivel UE şi naţional în fiecare stat membru, dar şi activităţi sportive şi culturale.

Începutul paginii

Va avea această campanie vreun efect real asupra sărăciei şi excluziunii sociale?

Da, va avea! Numai prin stimularea dezbaterilor se pot produce schimbări. Anul va pune în discuţie o serie de stereotipuri şi va aduce sărăcia şi excluziunea socială în atenţia organizaţiilor de presă de pe întregul teritoriu al UE.

O dezbatere reînnoită a acestor probleme va ajuta UE şi statele membre să elaboreze politici noi menite să îmbunătăţească viaţa persoanelor care suferă din cauza sărăciei şi excluziunii sociale şi să dea un nou impuls luptei împotriva sărăciei prin crearea şi consolidarea unui nou parteneriat dincolo de publicul clasic.

Începutul paginii

Care este bugetul? Este un buget care dă rezultate?

AE 2010 are un buget de 17 milioane de euro. Experienţele anterioare cu Ani Europeni au arătat că aceşti bani sunt cheltuiţi cu folos şi reprezintă o investiţie bună pe termen lung. Scopul este de a da un impuls guvernelor şi altor părţi interesate pentru a încerca să rezolve problema sărăciei şi excluziunii sociale cu un entuziasm reînnoit.

Începutul paginii

Pot să utilizez logo-ul şi banner-ul oficial?

Dacă organizaţi un eveniment care ajută la îndeplinirea obiectivelor AE 2010, puteţi cere permisiunea de a utiliza numele şi logo-ul Anului European. În funcţie de mărimea şi relevanţa evenimentului dvs., acesta poate fi inclus în calendarul de activităţi de pe site-ul Anului European.

Pentru evenimente naţionale, vă rugăm să depuneţi cererile la organismul naţional de implementare.

Pentru evenimente la nivel european, vă rugăm să solicitaţi logo-ul direct de la această adresă de internet, unde veţi găsi un formular de cerere a logo-ului.

Începutul paginii

Ce sunt organismele naţionale de implementare şi ce rol au?

Fiecare stat membru a numit un organism naţional de implementare. Organismele naţionale de implementare sunt responsabile cu elaborarea de programe naţionale pentru Anul European. Un program naţional include priorităţi şi momente importante ale anului respectiv. Organismele naţionale de implementare sunt autorităţi administrative sau echivalentul acestora şi vor selecta activităţile de la nivel naţional care vor fi propuse pentru finanţări din partea UE. Organismele naţionale de implementare vor conlucra îndeaproape cu organizaţiile societăţii civile, partenerii sociali, autorităţile regionale şi locale şi cu organisme care reprezintă interesele persoanelor afectate de sărăcie şi excluziune socială.

Puteţi găsi datele de contact ale organismului naţional de implementare din ţara dvs. aici.

Începutul paginii

Pot solicita finanţare?

Nu se fac solicitări de propuneri sau cereri de oferte la nivel UE, ci doar la nivel naţional.

Contactaţi autoritatea naţională.

Începutul paginii