J&A par EG 2010

Kas ir Eiropas gads?

Eiropas gads ir paredzēts tam, lai veicinātu izpratni par īpašu tēmu, kas ir svarīga Eiropas pilsoņiem. Lai arī kāds būtu jautājums, Eiropas gads nodrošina labākās prakses apmaiņu, kā arī veicina debates par politiku un vērtīgu un ilglaicīgu saišu veidošanu visā Eiropā. Tas ir arī aicinājums visiem sabiedrības slāņiem uzņemties politisku atbildību.

Šie īpašie Eiropas gadi sniedz iespēju pilsoniskās sabiedrības ieinteresētajām personām un citiem dalībniekiem attīstīt savu darbību.

Uz lapas augšu

Kas to uzsāka?

Eiropas gads ir Eiropas Parlamenta un Ministru Padomes iniciatīva. Eiropas Komisijai ir vadošā loma, nodrošinot to, ka tiek ievērotas nacionālās prioritātes un sasniegti Kopienas mērķi. Eiropas gads tiek īstenots sadarbojoties plašam dalībnieku lokam gan vietējā, gan ES līmenī.

Uz lapas augšu

Kas noveda pie lēmuma pasludināt 2010. gadu par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību? Vai tā bija finanšu krīze?

Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušana ir būtisks ES mērķis, uzlabojot sociālo kohēziju, sasniedzot ekonomisko izaugsmi un izveidojot vairāk un labākas darbvietas. Lēmums pasludināt 2010. gadu par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību tika pieņemts pirms ekonomiskās lejupslīdes. Tomēr strauji pieaugot bezdarbam, ar ko pagājušā gadā saskārās daudzas valstis, vairāk cilvēku nekā iepriekš ir nabadzības riska grupā, tādējādi Eiropas gads norisinās nozīmīgā laikā un īstajā brīdī.

Uz lapas augšu

Kādus pasākumus mēs redzēsim?

Eiropas līmenī ir paredzētas augsta līmeņa konferences un komunikāciju iniciatīvas kopā ar mākslas iniciatīvām un žurnālistu konkursu. Reģionālie un vietējie pasākumi notiks 29 dalībvalstīs.

Būs ES un nacionālā līmeņa tematiskās nedēļas katrā dalībvalstī, kā arī kultūras un sporta pasākumi.

Uz lapas augšu

Vai kampaņai būs reāla ietekme uz nabadzību un sociālo atstumtību?

Jā, būs! Vienīgi rosinot diskusiju, var notikt pārmaiņas. Eiropas gads „izaicinās” stereotipus, un nabadzība un sociālo atstumtība nonāks mediju uzmanības centrā, un tās gari un plaši tiks apspriestas ES.

Atjaunotas debates par šiem jautājumiem palīdzēs ES un tās dalībvalstīm izstrādāt jaunas politikas, lai uzlabotu to cilvēku dzīvi, kas cieš no nabadzības un sociālās atstumtības, un sniegtu jaunu impulsu cīņā pret nabadzību – radītu un nostiprinātu jaunu partnerību, pārsniedzot parastās auditorijas robežas.

Uz lapas augšu

Kāds ir budžets un vai tā vērtība ir atbilstoša?

Eiropas gada (2010) budžets ir 17 miljoni eiro. Iepriekšējā pieredze, vadot Eiropas gadus, parāda, ka šādas summas izdošana ir atbilstošs ilgtermiņa ieguldījums. Mērķis ir radīt pamudinājumu, lai valdības un citas ieinteresētās puses tiktu iedrošinātas cīnīties pret nabadzību un sociālo atstumtību ar jaunu sparu un entuziasmu.

Uz lapas augšu

Vai es drīkstu lietot oficiālo logotipu un baneri?

Ja Jūs rīkojat kādu pasākumu, kas atbalsta Eiropas gada (2010) mērķus, Jūs varat lūgt atļauju lietot Eiropas gada nosaukumu un logotipu. Atkarībā no Jūsu pasākuma veida un atbilstības var notikt, ka tas tiek atspoguļots Eiropas gada mājas lapas pasākumu kalendārā.

Nacionālo pasākumu rīkošanai, lūdzu, piesakieties par īstenošanu atbildīgajā valsts iestādē.

Eiropas līmeņa pasākumu rīkošanai, lūdzu, pieprasiet logotipu tieši šajā mājas lapā, kurā ir logotipa pieprasījuma veidlapa.

Uz lapas augšu

Kur atrodas par īstenošanu atbildīgās valsts iestādes un kāda ir to loma?

Katra dalībvalsts ir nozīmējusi par īstenošanu atbildīgu valsts iestādi. Tā ir atbildīga par Eiropas gada valsts programmu izstrādi. Valsts programma ietver prioritātes un būtiskāko informāciju par to, kas notiek gada laikā. Par īstenošanu atbildīgā valsts iestāde ir administratīva iestāde vai tai līdzīga iestāde, un tā izvēlēsies valsts pasākumus, ko piedāvāt, pieprasot ES finansējumu. Tā darbosies ciešā sadarbībā ar reģionālajām un vietējām iestādēm un tām iestādēm, kas pārstāv nabadzīgu un sociālo atstumtību piedzīvojušu cilvēku intereses.

Jūs atradīsiet par īstenošanu atbildīgās valsts iestādes kontaktinformāciju šeit.

Uz lapas augšu

Vai es varu pieteikties finansējumam?

ES līmenī netiek publicēti uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus vai, uzaicinājumi uz konkursiem, tie pieejami tikai valsts līmenī.

Sazinieties ar savu valsts iestādi.

Uz lapas augšu