Klausimai ir atsakymai apie 2010-uosius – Europos metus

Kas yra Europos metai?

Europos metais siekiama kuo plačiau nušviesti visiems Europos piliečiams aktualią problemą. Kokie klausimai beiškiltų, Europos metai suteikia galimybę pasidalinti naudinga patirtimi, skatina politines diskusijas šiais klausimais ir sukuria naudingus bei ilgalaikius ryšius visoje Europoje. Be to, ši kampanija – tai kvietimas kiekvienai visiems visuomenės sluoksniams prisiimti politinius įsipareigojimus.

Šie ypatingi metai suteikia galimybę suinteresuotiems pilietinės visuomenės atstovams ir kitiems veikėjams plėtoti savo veiklą.

Į puslapio viršų

Kas yra Europos metų iniciatorius?

Europos metų idėją subrandino Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba. Europos Komisijai patikėtas svarbiausias vaidmuo užtikrinant nacionalinių prioritetų ir Bendrijos tikslų įgyvendinimą. Europos metus įgyvendinti padeda įvairiausi visuomenės veikėjai – nuo vietinių iki ES lygio.

Į puslapio viršų

Kodėl buvo nuspręsta 2010 metus paskirti kovai su skurdu ir socialine atskirtimi? Ar tokį sprendimą priimti privertė finansų krizė ?

Kova su skurdu ir socialine atskirtimi – atspirties taškas įgyvendinant esminius ES tikslus, numatančius stiprinti socialinę sanglaudą, siekti ekonomikos augimo ir steigti daugiau ir geresnių darbo vietų. Sprendimas paskelbti 2010-uosius metus Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais buvo priimtas dar prieš prasidedant ekonomikos nuosmukiui. Tačiau praėjusiais metais daugelyje šalių labai išaugus nedarbui, ypač padaugėjo žmonių, kuriems gresia skurdas. Taigi, Europos metai paskelbti pačiu laiku.

Į puslapio viršų

Kokie renginiai mūsų laukia?

Europos mastu planuojame rengti aukšto lygio konferencijas ir viešųjų ryšių organizuojamas kampanijas, taip pat meno renginius ir žurnalistų konkursą. 29 dalyvaujančios šalys organizuos renginius savo vietovėse ir regionuose.

ES ir nacionaliniu mastu kiekvienoje valstybėje narėje bus organizuojamos teminės savaitės, taip pat kultūros ir sporto renginiai.

Į puslapio viršų

Ar kampanija iš tiesų turės poveikį skurdui ir socialinei atskirčiai?

Taip, be abejonės! Vien skatinimas diskutuoti gali daug ką pakeisti. Europos metai kovos su stereotipais ir sutelks visos Europos žiniasklaidos dėmesį į skurdo ir socialinės atskirties skaudulius visuomenėje.

Atnaujintos diskusijos šiais klausimais padės ES ir valstybėms narėms plėtoti naujas politikos kryptis, padedančias patiriantiems skurdą ir socialinę atskirtį žmonėms bei paskatins atrasti naują impulsą kovai su skurdu – sukurti ir įtvirtinti naują partnerystę, įtraukiant ne tik tradicinius dalyvius.

Į puslapio viršų

Koks yra Europos metų biudžetas ir ar jo pakaks?

Europos metų biudžetas – 17 milijonų eurų. Ankstesniųjų Europos metų patirtis rodo, kad tokie pinigai – tai gera, ilgalaikė investicija. Mūsų tikslas – sukurti impulsą, kurio pastūmėtos vyriausybės ir kiti suinteresuotieji dalyviai su dar didesne energija ir entuziazmu imtų kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi.
 

Į puslapio viršų

Ar aš galiu naudoti oficialų logotipą ir reklaminę antraštę?

Jei Jūs organizuojate renginį, prisidedantį prie Europos 2010 metų tikslų įgyvendinimo, galite pateikti prašymą dėl leidimo naudoti Europos metų pavadinimą ir logotipą. Atsižvelgiant į Jūsų renginio mastą ir svarbą, jis gali būti įtrauktas į Europos metų interneto svetainės renginių kalendorių.

Jei organizuojate nacionalinius renginius, prašome kreiptis į Nacionalinę įgyvendinimo instituciją.

Renginių Europos mastu organizatorius prašome pateikti prašymą dėl logotipo naudojimo tiesiogiai šiame internetiniame puslapyje, kuriame yra prašymo forma.

Į puslapio viršų

Kas yra nacionalinės įgyvendinimo institucijos ir koks jų vaidmuo?

Kiekviena valstybė narė paskiria Nacionalinę įgyvendinimo instituciją (NĮI), kuri organizuoja tos valstybės dalyvavimą Europos metų veikloje ir yra atsakinga už nacionalinės Europos metų programos rengimą. Šioje programoje apibrėžiami Europos metų prioritetai ir numatomi svarbiausi renginiai. NĮI yra administracinė arba jai lygiavertė institucija, kuri vykdys nacionalinių veiksmų, teiktinų ES finansavimui gauti, atranką. NĮI glaudžiai bendradarbiaus su pilietinės visuomenės organizacijomis, socialiniais partneriais, vietos savivaldos ir regiono valdžios institucijomis bei įstaigomis, atstovaujančiomis patiriančių skurdą ir socialinę atskirtį žmonių interesus.

Čia rasite savo šalies NĮI kontaktinius duomenis.

Į puslapio viršų

Ar aš galiu kreiptis paramos?

Deja, pasiūlymų ar kvietimų dalyvauti konkursuose ES mastu nėra. Tokie pasiūlymai ar kvietimai galimi tik Jūsų šalyje.

Kreipkitės į Nacionalinę įgyvendinimo instituciją.

Į puslapio viršų