Kérdések és válaszok a 2010-es európai évről

Mi az európai év?

Egy-egy európai év célja az, hogy az európai polgárok számára lehetővé tegye egy fontos téma mélyebb megismerését. Bármi legyen is a téma, az év lehetőséget nyújt a bevált gyakorlatok megosztására, eszmecserére ösztönöz a politikával kapcsolatban, valamint hasznos és tartós kapcsolatokat alakít ki Európa-szerte, egyben politikai kötelezettségvállalásra hívja fel a társadalom minden részét.

Az európai évek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a civil társadalom érdekeltjei és más szereplők fejleszthessék tevékenységüket.

Az oldal teteje

Ki kezdeményezi?

Az európai év az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsának kezdeményezése. Az Európai Bizottság az egyik fő biztosítéka annak, hogy a nemzeti prioritások és a közösségi célkitűzések megvalósulnak. Az európai év számos – a helyi szinttől kezdve az uniós szintig működő – szereplő partnersége révén valósul meg.

Az oldal teteje

Mi volt az oka annak, hogy 2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve lett? A pénzügyi válság?

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem alapvető fontosságú az EU célkitűzései szempontjából – ilyen célkitűzés a szociális kohézió erősítése, a gazdasági növekedés, valamint a több és jobb munkahely létrehozása. A döntés, miszerint 2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve lesz, még a gazdasági visszaesés előtt született. Azonban mivel a munkanélküliség tavaly sok országban hirtelen, nagymértékben nőtt, és egyre többeket fenyeget az elszegényedés veszélye, az év még inkább aktuálisabbá vált.

Az oldal teteje

Milyen eseményekre számíthatunk?

Európai szinten magas szintű konferenciákat rendeznek és kommunikációs kezdeményezések valósulnak meg. Lesznek a témához kapcsolódó művészeti kezdeményezések, és rendeznek egy újságíróversenyt is. A huszonkilenc tagállamban regionális és helyi események kerülnek majd megrendezésre.

Minden tagállamban lesz uniós és nemzeti szintű fókuszhét, valamint lesznek kulturális és sportesemények.

Az oldal teteje

Lesz-e a kampánynak valódi hatása a szegénységre és a társadalmi kirekesztésre?

Igen. Pusztán az eszmecsere megindítása is eredményezhet változást. Az év megkérdőjelezi majd a sztereotípiákat, és az egész EU-ban a médiafigyelem középpontjába állítja a szegénységet és a társadalmi kirekesztést.

A kérdésről ismét meginduló eszmecsere segítségével az EU és tagállamai olyan politikákat alakíthatnak ki, amelyek javítanak a szegénységben és társadalmi kirekesztésben élők életminőségén, új lendületet kaphat a szegénység elleni küzdelem, továbbá a hagyományos közönségen túlmutató új partnerségeket lehet létrehozni és megerősíteni.

Az oldal teteje

Mekkora a költségvetés és megéri-e mindez?

A 2010-es európai év költségvetése 17 millió euró. Az eddigi európai évek szervezése során szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy ekkora összeg elköltése hosszú távú, biztos befektetést ígér. A cél az ösztönzés: a kormányokat és más érdekelt feleket arra kell buzdítani, hogy újult erővel és lelkesedéssel orvosolják a szegénység és a társadalmi kirekesztés problémáját.
 

Az oldal teteje

Használhatom-e a hivatalos logót és a bannert?

Ha Ön olyan eseményt szervez, amely hozzájárul a 2010-es európai év célkitűzéseinek megvalósulásához, engedélyt kérhet az európai év megnevezés és logó használatára. Az Ön által szervezett esemény – méretétől és jelentőségétől függően – akár az európai év weboldalának eseménynaptárába is bekerülhet.

Országos események esetén kérjük, a nemzeti végrehajtó testületnél jelentkezzen.

Európai szintű események esetén a logó használatára szóló engedélyt közvetlenül erről a weboldalról lehet kérni, és itt az ehhez szükséges formanyomtatvány is elérhető.

Az oldal teteje

Melyek a nemzeti végrehajtó testületek és mi a szerepük?

Minden tagállam kijelölt egy nemzeti végrehajtó testületet. Ezek a testületek az európai év nemzeti programjainak kialakításáért felelősek. A nemzeti program magában foglalja az év prioritásait és legfontosabb eseményeit. A nemzeti végrehajtó testületek közigazgatási hatóságok – vagy azoknak megfelelő szervezetek –, amelyek kiválasztják az uniós finanszírozásra javasolt nemzeti eseményeket. A nemzeti végrehajtó testületek a civil társadalmi szervezetekkel, a szociális partnerekkel, a regionális és helyi hatóságokkal, valamint a szegénységtől és társadalmi kirekesztéstől sújtott emberek érdekeit képviselő szervekkel szoros együttműködésben dolgoznak majd.

Az Ön országában működő nemzeti végrehajtó testülettel kapcsolatban itt tájékozódhat.

Az oldal teteje

Pályázhatok támogatásra?

Uniós szinten nincsenek pályázati felhívások vagy ajánlati felhívások, ilyenek kizárólag nemzeti szinten elérhetők.

Lépjen kapcsolatba nemzeti hatóságával.

Az oldal teteje