Kysymyksiä ja vastauksia Euroopan teemavuodesta 2010

Mikä on Euroopan teemavuosi?

Euroopan teemavuoden tarkoituksena on lisätä tietoa yksittäisestä Euroopan kansalaisille tärkeästä aiheesta. Oli kyseessä mikä aihe tahansa, teemavuosi tarjoaa tilaisuuden vaihtaa tietoa parhaista toimintatavoista, herättää poliittista keskustelua ja luoda hyödyllisiä ja kestäviä yhteyksiä halki Euroopan. Samalla se kutsuu kaikkia yhteiskunnan tahoja poliittiseen sitoutumiseen.

Tällaiset erityiset teemavuodet antavat kansalaisyhteiskunnan sidosryhmille ja muille toimijoille mahdollisuuden kehittää toimintaansa.

Sivun alkuun

Kenen aloitteesta se on syntynyt?

Euroopan teemavuosi on syntynyt Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston aloitteesta. Euroopan komissiolla on ensisijainen vastuu siitä, että kansalliset päätavoitteet ja yhteisön pyrkimykset toteutuvat. Teemavuosi toteutetaan yhteistyössä erilaisten EU-tason ja paikallisten toimijoiden kesken.

Sivun alkuun

Miksi vuosi 2010 päätettiin nimetä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuodeksi? Oliko syynä talouskriisi?

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen on ratkaisevan tärkeää EU:n pyrkimyksille parantaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta, tuottaa talouskasvua ja luoda lisää ja parempia työpaikkoja. Vuosi 2010 päätettiin nimetä Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuodeksi jo ennen kuin talous kääntyi laskuun. Työttömyyden lisäännyttyä monessa maassa kuluneen vuoden aikana köyhyys uhkaa kuitenkin yhä useampaa ihmistä, joten teemavuosi osuu tärkeään ajankohtaan.

Sivun alkuun

Millaisia tapahtumia teemavuoden aikana järjestetään?

Euroopan tasolla on luvassa näkyviä, korkean profiilin konferensseja ja viestintähankkeita sekä erityinen taidehanke ja journalistikilpailu. Teemavuoden 29 osallistujamaassa järjestetään paikallisia ja alueellisia tapahtumia.

Jokaisessa jäsenvaltiossa järjestetään myös EU:n tason ja kansallisen tason teemaviikkoja sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumia.

Sivun alkuun

Onko kampanjalla todellisia vaikutuksia köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen?

Kyllä! Muutoksia saadaan aikaan vain herättämällä keskustelua. Teemavuosi kyseenalaistaa totuttuja mielikuvia ja kiinnittää median huomion köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen koko EU:n alueella.

Uusi keskustelu näistä aiheista auttaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita uudistamaan politiikkaansa köyhien ja sosiaalisesti syrjäytyneiden elämän parantamiseksi. Samalla se antaa uuden sysäyksen köyhyyden torjumiseen ja luo uusia, kestäviä kumppanuuksia myös muun kuin totutun yleisön keskuuteen.

Sivun alkuun

Millainen budjetti teemavuodella on, ja saadaanko sille vastinetta?

Teemavuoden 2010 budjetti on 17 miljoonaa euroa. Aiempien vuosien kokemuksesta tiedetään, että tällaisen summan käyttäminen merkitsee hyvää ja pitkäaikaista sijoitusta. Tavoitteena on vauhdittaa asioita niin, että hallitukset ja muut sidosryhmät innostuvat torjumaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä aivan uudenlaisella tarmolla.
 

Sivun alkuun

Voinko käyttää virallista logoa ja banneria?

Jos järjestät teemavuoden tavoitteita edistävän tapahtuman, voit pyytää lupaa teemavuoden nimen ja logon käyttämiseen. Järjestämäsi tapahtuman laajuudesta ja merkityksellisyydestä riippuen sitä voidaan mainostaa tapahtumakalenterissa teemavuoden verkkosivustolla.

Jos järjestät kansallisen tapahtuman, ota yhteyttä oman maasi kansalliseen toimeenpanoryhmään.

Jos järjestät tapahtuman Euroopan tasolla, pyydä logoa suoraan tältä sivulta erityisellä tilauskaavakkeella.

Sivun alkuun

Mitä ovat kansalliset toimeenpanoryhmät ja mikä niiden tehtävä on?

Jokainen jäsenvaltio on nimennyt oman kansallisen toimeenpanoryhmänsä, joka vastaa teemavuoden kansallisen ohjelman suunnittelusta. Kansallinen ohjelma määrittelee päätavoitteet ja nostaa esiin teemavuoden tapahtumien kohokohtia. Toimeenpanevat elimet ovat hallinnollisia viranomaisia tai vastaavia. Ne valitsevat, mitä kansallisia hankkeita ja tapahtumia ehdotetaan EU-rahoituksen saajiksi. Toimeenpanoryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, työmarkkinaosapuolien, alue- ja paikallishallintojen sekä köyhien ja sosiaalisesti syrjäytyneiden etuja puolustavien järjestöjen kanssa.

Oman maasi toimeenpanoryhmän yhteystiedot löytyvät täältä.

Sivun alkuun

Voinko hakea rahoitusta?

Ehdotus- tai tarjouspyyntöjä ei tehdä EU:n tasolla vaan ainoastaan kansallisesti.

Ota yhteyttä oman maasi kansalliseen viranomaiseen.

Sivun alkuun