Küsimused&vastused Euroopa aasta 2010 kohta

Mis on Euroopa aasta?

Euroopa aasta on pühendatud teadlikkuse tõstmisele konkreetsetest teemadest, mis on Euroopa kodanikele olulised. Olenemata käsitletavast valdkonnast annab see aasta võimaluse vahetada parimaid tavasid, arendada arutelusid poliitika teemadel ning luua kasulikke ja kestvaid sidemeid üle Euroopa. Samuti on see kutse poliitilisele pühendumusele kõigile ühiskonna osadele.

Need temaatilised aastad annavad kodanikuühiskonna huvirühmadele ja teistele osalejatele võimaluse arendada oma tegevusi.

Lehekülje algus

Kes on algatajad?

Euroopa aasta on Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu initsiatiiv. Euroopa Komisjonil on juhtroll rahvuslike prioriteetide ja ühenduse eesmärkide täitmise tagamisel. Euroopa aasta teostatakse partnerluses arvukate osalejatega, alates kohalikust kuni ELi tasandini.

Lehekülje algus

Mis viis otsuseni teha 2010. aasta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastaks? Kas see oli finantskriis?

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine on võtmetähtsusega ELi kavas parandada sotsiaalset ühtekuuluvust, tagada majanduskasv ning luua rohkem ja paremaid töökohti. Otsus kuulutada 2010. aasta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastaks võeti vastu enne majanduslangust. Seoses töötuse järsu tõusuga paljudes riikides on aga praegu vaesusesse langemise ohus rohkem inimesi kui kunagi varem. Seega leiab kõnealune Euroopa aasta aset olulisel hetkel.
 

Lehekülje algus

Milliseid üritusi me näeme?

Euroopa tasandil on oodata kõrgetasemelisi konverentse ja teabevahetuse initsiatiive koos kunstialgatustega ja konkurssiga ajakirjanikele. Riiklikud ja kohalikud üritused toimuvad 29 osalevas riigis.

Igas liikmesriigis toimuvad ELi ja riiklikul tasandil teemanädalad, samuti kultuuri- ja sporditegevused.

Lehekülje algus

Kas kampaanial on mingit reaalset mõju vaesusele ja sotsiaalsele tõrjutusele?

Jah, on küll! Muutused leiavad aset juba siis, kui sellest teemast räägitakse. See aasta aitab lõhkuda stereotüüpe ning tuua vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse teema meedia huviorbiiti kõikjal ELis.

Uus arutelu nendel teemadel aitab ELil ja selle liikmesriikidel arendada uusi poliitikaid, et parandada vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse all kannatavate inimeste elu, ning anda uut hoogu võitlusele vaesusega – luua ja tugevdada uut partnerlust, mis ulatuks kaugemale tavapärasest sihtrühmast

Lehekülje algus

Kui suur on eelarve ja kas see on hästi kulutatud raha?

Euroopa aasta 2010 eelarve on 17 miljonit eurot. Varasemad Euroopa aastate korraldamise kogemused näitavad, et sellise raha kasutamine kujutab endast head pikaajalist investeeringut. Eesmärgiks on luua impulss, mis julgustaks valitsusi ja teisi huvirühmi uue jõu ja entusiasmiga tegelema vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega.

 

Lehekülje algus

Kas ma võin kasutada ametlikku logo ja ribareklaami?

Kui te korraldate üritust, mis panustab Euroopa aasta 2010 eesmärkidesse, siis võite küsida luba Euroopa aasta nime ja logo kasutamiseks. Sõltuvalt teie ürituse mahust ja olulisusest, võidakse seda esitleda Euroopa aasta veebilehe ürituste kalendris.

Riigisiseste ürituste puhul pöörduge vastava riikliku rakendusorgani poole.

Euroopa tasandil toimuvate ürituste puhul küsige logo otse käesoleval veebilehel, kust leiate logo taotlusankeedi.

Lehekülje algus

Mis on riiklikud rakendusorganid ja milline on nende roll?

Iga liikmesriik on määranud riikliku rakendusorgani. Riiklikud rakendusorganid vastutavad Euroopa aasta rahvuslike programmide koostamise eest. Rahvuslik programm hõlmab kõnealuse aasta prioriteete ja tähtsamaid sündmusi. Riiklikud rakendusorganid on haldusasutused või samaväärsed asutused, ning nende poolt valitakse välja riikliku tasandi tegevused, millele taotletakse ELi rahastamist. Riiklikud rakendusorganid teevad tihedat koostööd kodanikuühiskonna organisatsioonidega, sotsiaalpartneritega, piirkondlike ja kohalike asutustega ning asutustega, mis esindavad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega kokku puutuvate inimeste huvisid.

Oma riigi riikliku rakendusorgani kontaktandmed leiate siit.

Lehekülje algus

Kas ma võin taotleda rahastamist?

ELi tasandil konkursikutseid ei ole; see toimub ainult riiklikul tasandil.

Võtke ühendust kohaliku asutusega.

Lehekülje algus