Ε&A για το Ευρωπαϊκό Έτος 2010

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Έτος;

Κάθε Ευρωπαϊκό Έτος έχει ως στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο έχει σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Όποιο και αν είναι το θέμα του, το Έτος προσφέρει την ευκαιρία ανταλλαγή ς των καλύτερων πρακτικών, ενθαρρύνει το διάλογο περί πολιτικών  δημιουργώντας χρήσιμους και μακροχρόνιους δεσμούς μέσα στην Ευρώπη. Είναι επίσης μια πρόσκληση για πολιτική δέσμευση από όλη την κοινωνία.

Αυτά τα ειδικά Έτη δίνουν την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας  και σε άλλους ιθύνοντες την ευκαιρία να αναπτύξουν δικές τους δραστηριότητες .

Αρχή της σελίδας

Σε ποιον οφείλεται η ιδέα;

Το Ευρωπαϊκό Έτος είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διασφάλιση της εφαρμογής των εθνικών προτεραιοτήτων και των στόχων της Κοινότητας.  Το Ευρωπαϊκό Έτος τίθεται σε εφαρμογή σε συνεργασία με ένα μεγάλο σύνολο φορέων, σε εθνικό έως Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αρχή της σελίδας

Τι οδήγησε στην απόφαση να γίνει το 2010 το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού; Μήπως είναι λόγω της οικονομικής κρίσης;

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι σημαντική για τους στόχους της ΕΕ για κοινωνική συνοχή, οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Η απόφαση να γίνει το 2010 το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικοί Αποκλεισμού ελήφθη πριν την οικονομική ύφεση. Ωστόσο, εξαιτίας της απότομης αύξησης της ανεργίας την οποία αντιμετωπίζουν τόσες χώρες τον τελευταίο χρόνο, υπάρχουν περισσότερα άτομα από ποτέ τα οποία κινδυνεύουν να βιώσουν τη φτώχεια. Συνεπώς, το Έτος πραγματοποιείται σε μια σημαντική χρονική περίοδο.

Αρχή της σελίδας

Τι είδους εκδηλώσεων πρόκειται να δούμε;

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να δούμε συνέδρια υψηλού-επιπέδου και επικοινωνιακές πρωτοβουλίες καθώς και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες και ένα διαγωνισμό για δημοσιογράφους. Οι περιφερειακές και τοπικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 29 συμμετέχουσες χώρες.

Θα διεξαχθούν ειδικές εβδομάδες σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σε κάθε κράτος μέλος καθώς και πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Αρχή της σελίδας

Θα επηρεάσει άραγε πραγματικά η εκστρατεία τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό;

Ναι!! Η αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με το  διάλογο. Το Έτος θα θέσει υπό αμφισβήτηση τα στερεότυπα και θα επιστήσει την προσοχή των ΜΜΕ στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε όλα τα μήκη και τα πλάτης της ΕΕ.

Ένας ανανεωμένος διάλογος για αυτά τα θέματα θα βοηθήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν νέα μέτρα για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων τα οποία βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και θα δώσει νέα ώθηση στην καταπολέμηση της φτώχειας-θα δημιουργήσει και να ενισχύσει μια νέα συνεργασία πέραν ενός κλασικού κοινού.

Αρχή της σελίδας

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός; Συμφέρει;

Το Ευρωπαϊκό Έτος 2010 έχει έναν προϋπολογισμό 17 εκατομμυρίων ευρώ. προγενέστερη εμπειρία από τη διεξαγωγή Ευρωπαϊκών Ετών  δείχνει ότι το ποσό αυτό  αποτελεί καλή και μακροπρόθεσμη επένδυση. Στόχος είναι να δοθεί έναυσμα σε κυβερνήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό με ανανεωμένη ορμή και ενθουσιασμό.
 

Αρχή της σελίδας

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το επίσημο λογότυπο και banner;

Αν διοργανώνετε κάποια εκδήλωση η οποία συμβάλλει στους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους 2010, μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους για τη χρήση του ονόματος και του λογότυπου  του Ευρωπαϊκού Έτους. Ανάλογα με το μέγεθος και τη θεματολογία της εκδήλωσής σας, μπορεί να προβληθεί στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Έτους.

Για εθνικές εκδηλώσεις, υποβάλλετε την αίτηση σας στον Εθνικό Εκτελεστικό Φορέα σας.

Για εκδηλώσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορείτε  να αναζητήσετε το λογότυπο απευθείας σε αυτή την ιστοσελίδα, στην οποία θα βρείτε τη φόρμα αίτησης για το λογότυπο.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι οι Εθνικοί Εκτελεστικοί Φορείς και ποιος ο ρόλος τους;

Κάθε κράτος μέλος έχει ορίσει έναν Εθνικό Εκτελεστικό Φορέα. Οι Εθνικοί Εκτελεστικοί Φορείς είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό των εθνικών προγραμμάτων για το Ευρωπαϊκό Έτος. Ένα εθνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει προτεραιότητες και περιγράφει τις δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια ενός Έτους. Οι Εθνικοί Εκτελεστικοί Φορείς είναι διοικητικές αρχές, ή κάτι αντίστοιχο, και θα επιλέξουν τις εθνικές δραστηριότητες τις οποίες θα προτείνουν στην ΕΕ για χρηματοδότηση. Οι Εθνικοί Εκτελεστικοί Φορείς θα συνεργαστούν στενά με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και με φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ατόμων τα οποία βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Διατίθενται τα στοιχεία επικοινωνίας με τον ΕΕΦ της χώρα σας εδώ.

Αρχή της σελίδας

Μπορώ να κάνω αίτηση για χρηματοδότηση;

Δεν υπάρχει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ή προσφορών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μόνο σε εθνικό επίπεδο.

Επικοινωνήστε με τις εθνικές αρχές.

Αρχή της σελίδας