Spørgsmål og svar om EY 2010

Hvad er et europæisk år?

Et europæisk år har til formål at skabe bevidsthed omkring et bestemt emne, der har betydning for EU’s borgere. Uafhængigt af det pågældende emne, giver året lejlighed til at udveksle bedste praksis, fremme den politiske debat og skabe nyttige og varige forbindelser i hele Europa. Det er også en opfordring til politisk engagement fra alle samfundets parter.

Disse særlige år giver civilsamfundets parter og andre aktører chancen for at udvikle deres egne aktiviteter.

Til toppen af siden

Hvem tager initiativ til året?

Det europæiske år er et initiativ, der er iværksat af Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Europa-Kommission spiller en vigtig rolle med henblik på at sikre, at de nationale prioriteringer og Fællesskabets målsætninger opfyldes. Det europæiske år gennemføres som et partnerskab mellem en lang række aktører, fra lokalt niveau til EU-niveau.

Til toppen af siden

Hvad førte til beslutningen om at gøre 2010 til det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse? Var det finanskrisen?

Bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse er afgørende for at nå EU’s mål om at forbedre den sociale samhørighed, opnå økonomisk vækst samt udvikle flere og bedre jobs. Beslutningen om at gøre 2010 til det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse blev truffet før den økonomiske konjunkturnedgang. Som følge af den høje stigning i arbejdsløsheden, som mange lande har oplevet i det seneste år, er der imidlertid flere mennesker end nogensinde, der risikerer at blive ramt af fattigdom, så året finder sted på det rette tidspunkt.

Til toppen af siden

Hvilken slags begivenheder kan vi forvente?

På europæisk plan forventer vi at opleve højtprofilerede konferencer og kommunikationsinitiativer, samt et kunstnerisk initiativ og en konkurrence for journalister. Der bliver afviklet regionale og lokale begivenheder i de 29 deltagerlande.

Der bliver afviklet temauger på både EU-plan og nationalt plan, såvel som kultur- og sportsbegivenheder, i hver enkelt medlemsstat.

Til toppen af siden

Vil kampagnen få nogen egentlig betydning for fattigdom og social udstødelse?

Ja den vil! Vi kan kun ændre noget ved at fremme debatten. Året vil gøre op med visse stereotyper og sætte fattigdom og social udstødelse i mediernes søgelys på tværs af hele EU.

En fornyet debat om disse spørgsmål vil hjælpe EU og dens medlemsstater til at udvikle nye politiske tiltag for at forbedre livet for de mennesker, der lider under fattigdom og social udstødelse, og give et fornyet løft til bekæmpelsen af fattigdom - skabe og styrke nye partnerskaber ud over det traditionelle publikum.

Til toppen af siden

Hvor stort er budgettet, og får vi god valuta for pengene?

Det europæiske år 2010 råder over et budget på 17 millioner euro [126 millioner kroner]. Tidligere erfaringer med gennemførelsen af europæiske år viser, at anvendelsen af denne slags midler udgør en god investering på lang sigt. Målet er at skabe fremdrift, således at regeringer og andre parter bliver tilskyndet til at tage fat på fattigdom og social udstødelse med fornyet energi og entusiasme.
 

Til toppen af siden

Må jeg bruge det officielle logo og det officielle banner?

Hvis du arrangerer en begivenhed, der bidrager til målsætningerne for det europæiske år 2010, kan du bede om tilladelse til at bruge det europæiske års navn og logo. Afhængigt af størrelsen og relevansen af din begivenhed vil den eventuelt kunne komme med i kalenderen over aktiviteter på det europæiske års websted.

For nationale begivenheder bedes du ansøge hos dit nationale gennemførelsesorgan.

For begivenheder på europæisk plan bedes du ansøge om logoet direkte på dette websted, der indeholder et logo-ansøgningsskema.

Til toppen af siden

Hvad er nationale gennemførelsesorganer, og hvilken rolle spiller de?

Hver medlemsstat har udpeget et nationalt gennemførelsesorgan. Disse gennemførelsesorganer står for at udarbejde nationale programmer for det europæiske år. Et nationalt program omfatter de prioriteringerne og vigtigste begivenheder, der skal finde sted i løbet af året. Gennemførelsesorganerne er administrative myndigheder eller lignende, og de skal udvælge de nationale aktiviteter, som indstilles til EU-støtte. Gennemførelsesorganerne skal arbejde tæt sammen med civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter, regionale og lokale myndigheder samt de instanser, der repræsenterer de mennesker, som oplever fattigdom og social udstødelse.

Du kan finde kontaktoplysninger for gennemførelsesorganet i dit land her.

Til toppen af siden

Kan jeg søge om økonomisk støtte?

Der indhentes ingen forslag eller tilbud på EU-plan, kun på nationalt plan.

Kontakt din nationale myndighed.

Til toppen af siden