Въпроси и отговори за Европейска година 2010

Какво е Европейска година?

Всяка Европейска година е посветена на повишаването на осведомеността за определена тема, която е от значение за европейските граждани. Каквато и да е темата, Европейската година представя възможност за обмяна на най-добри практики, за стимулиране на дебат относно политиката, както и да се създадат полезни и трайни връзки из цяла Европа. Тя е също така призив за политически ангажимент на цялото общество.

Европейската година дава възможност на гражданското общество и всички заинтересовани страни да развиват свои собствени дейности.

Най-отгоре в страницата

Кой е инициаторът?

Европейската година е инициатива на Европейския парламент и Съвета на министрите. Европейската комисия има водеща роля да осигури изпълнението на националните приоритети и целите на Общността. Европейската година се осъществява в партньорство с голям брой участници на всякакво ниво – от местно до европейско.

Най-отгоре в страницата

Как се стигна до решението да се обяви 2010 за Европейска година за борба с бедността и социалното изключване? Финансовата криза ли беше причината?

Борбата с бедността и социалното изключване е от ключово значение за постигане целите на ЕС за подобряване на социалната сплотеност, постигане на икономически растеж, създаване на повече и по-добри работни места. Решението да се обяви 2010 за Европейска година за борба с бедността и социалното изключване беше прието преди икономическата криза. С рязкото увеличаване на безработицата, което много страни преживяват през последната година обаче, нараства повече от всякога и броят на обедняващите хора, така че Годината се провежда в значим момент.

Най-отгоре в страницата

Какви събития ще видим?

На европейско ниво очакваме да видим конференции и комуникационни дейности с голяма публичност, художествени инициативи и конкурси за журналисти. В 29-те участващи страни ще се проведат събития на регионално и местно ниво.

В ЕС и на национално ниво във всяка държава-членка ще се проведат специални седмици, посветени на темата, както и културни и спортни дейности.

Най-отгоре в страницата

Ще има ли кампанията някакъв действителен ефект върху бедността и социалното изключване?

Да, ще има! Промяната може да дойде само с помощта на стимулиращ дебат. Европейската година ще се опита да разгради стереотипите и ще постави темата за бедността и социалното изключване в центъра на медийното внимание нашир и надлъж в ЕС.

Обновеният дебат по тези въпроси ще помогне на ЕС и държавите-членки да разработят нови политики за подобряване живота на хората, страдащи от бедност и социално изключване, ще даде нов тласък на борбата с бедността, ще създаде и укрепи нови партньорства.

Най-отгоре в страницата

Какъв е бюджетът и има ли той значима стойност?

Европейска година 2010 разполага с бюджет от 17 милиона евро. Досегашният опит с провеждането на Европейски години сочи, че изразходването на такава сума представлява добра и дългосрочна инвестиция. Целта е да се създадат благоприятни условия, така че правителствата и другите заинтересовани страни да бъдат окуражени да се борят с бедността и социалното изключване с обновени сили и ентусиазъм.

Най-отгоре в страницата

Мога ли да използвам официалното лого и банер?

Ако организирате събитие, което допринася за постигане целите на Европейската година, можете да поискате разрешение да използвате наименованието и логото и. В зависимост от мащаба и значението на събитието, то може да бъде отразено на календара със събития на уеб-страницата на Европейската година.

За национални събития, моля, кандидатствайте във Вашия Национален изпълнителен орган.

За събития на европейско ниво, моля, поискайте логото директно от тази уеб-страница, която съдържа нужния формуляр.

Най-отгоре в страницата

Какво са Националните изпълнителни органи и каква е тяхната роля?

Всяка държава-членка е определила Национален изпълнителен орган .Националният изпълнителен орган е отговорен за изготвяне на национални програми в рамките на Европейската година. Националната програма включва приоритети и изтъква дейностите, което ще се провеждат през годината. Националният изпълнителен орган са административни власти или техен еквивалент и те избират национални дейности, които да предложат за финансиране от ЕС. Националният изпълнителен орган ще работи тясно с организациите на гражданското общество, социалните партньори, регионалните и местни власти, органите, които представляват интересите на хора, страдащи от бедност и социално изключване.

Можете да намерите информация за контакт на Националният изпълнителен орган във Вашата страна тук.

Най-отгоре в страницата

Мога ли да кандидатствам за финансиране?

Покани за представяне на предложения и за търгове се обявяват на национално, а не на европейско ниво.

Свържете се с националните си власти.

Най-отгоре в страницата