Novinárska cena Európskeho roka 2010: Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Novinárska cena Európskeho roka 2010: Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Novinársku cenu Európskeho roka (ER) 2010 vyhlásila Európska komisia, aby tak podporila a ocenila tých žurnalistov, ktorí svojou prácou prispievajú k zvyšovanou povedomia a lepšiemu pochopeniu chudoby a sociálneho vylúčenia. 

Súťaž je určená pre žurnalistov pracujúcich pre tlačové, online a audiovizuálne médiá, ktorí publikovali články či do vysielania pripravili správy týkajúce sa problematiky chudoby a sociálneho vylúčenia v rámci Európskej únie. Články alebo správy musia byť publikované alebo odvysielané v čase od 1. októbra 2009 do 24. septembra 2010 v médiách jedného z 27 členských štátov EÚ, na Islande alebo v Nórsku. 

Ciele novinárskej ceny ER sú: 

  • vyjadriť uznanie za vynikajúce počiny v oblasti žurnalistiky pri pokrývaní otázok chudoby a sociálneho vylúčenia;
  • zvyšovať povedomie o kampani ER 2010 medzi zástupcami masmédií vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, na Islande a v Nórsku;
  • podporovať lepšie pochopenie chudoby a sociálneho vylúčenia, odkrývať príčiny a možné riešenia.  

Máte záujem? 

Stačí vyplniť online formulár a nahrať svoj súťažný príspevok. Uzávierka súťaže je 24. septembra 2010. Žiadne výnimky ani predĺženia termínu nie sú možné. 

Pred zaslaním svojho príspevku si, prosím, starostlivo prečítajte podmienky súťaže. Prihláška do súťaže je bezplatná.