Euroopa aasta ajakirjaniku auhind 2010: Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega

Euroopa aasta ajakirjaniku auhind 2010: Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega

Euroopa aasta (EA) ajakirjaniku auhinna 2010 asutas Euroopa Komisjon selleks, et toetada ja tunnustada ajakirjanikke, kes oma tööga aitavad tõsta teadlikkust ning laiemat arusaama vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest. 

Võistlus on avatud trüki-, online- ja audiovisuaalsetele ajakirjanikele, kes on avaldanud artikleid või lasknud eetrisse lugusid, mis käsitlevad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse teemasid Euroopa Liidus. Need artiklid või uudislood peavad olema avaldatud või eetris esitatud ajavahemikus 1. oktoobrist 2009 kuni 24. septembrini 2010 ELi 27 liikmesriigi, Islandi või Norra meedias. 

EA ajakirjaniku auhinna eesmärgid on:

  • tunnustada kõrget ajakirjanduslikku kvaliteeti vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse teema käsitlemisel
  • teadvustada EY2010 kampaaniat massimeedia esindajate seas kõigis 27 ELi liikmesriigis, Islandil ja Norras
  • edendada mõistmist vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse suhtes, selle põhjuste ja võimalike lahenduste osas

Kas olete huvitatud? 

Täitke lihtsalt avalduse vorm internetis ja laadige oma konkursitöö üles. Tööde esitamise tähtaeg on 24. september 2010. Ei tehta mingeid erandeid ega anta ajapikendust.

Palun lugege hoolikalt võistlustingimusi enne oma töö esitamist. Osalemistasusid ei ole.