Novinářská cena Evropského roku 2010: Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Novinářská cena Evropského roku 2010: Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Novinářskou cenu Evropského roku 2010 vyhlašuje Evropská komise, aby podpořila a ocenila novináře, kteří prostřednictvím své práce přispívají ke zvyšování povědomí a širšímu pochopení chudoby a sociálního vyloučení.

Soutěž je určena novinářům z tištěných, on-linových a audiovizuálních médií, kteří otiskli články nebo odvysílali reportáže o otázkách spojených s chudobou a sociálním vyloučením v Evropské unii. Přípustné jsou články a reportáže zveřejněné nebo odvysílané v době od 1. října 2009 do 24. září 2010 v médiích jednoho z 27 členských států Evropské unie, na Islandu nebo v Norsku.

Cílem novinářské ceny Evropského roku 2010 je: 

  • ocenit vynikající kvalitu novinářské práce ve zpravodajství o otázkách chudoby a sociálního vyloučení
  • zajistit povědomí o kampani Evropského roku 2010 mezi zástupci hromadných sdělovacích prostředků ze všech 27 členských států Evropské unie, z Islandu a z Norska
  • podpořit lepší pochopení chudoby a sociálního vyloučení, jejich příčin a možných řešení 

Máte zájem?

Stačí vyplnit on-linový formulář a nahrát příspěvek. Uzávěrka příspěvků je 24. září 2010. Nebudou povoleny žádné výjimky a lhůta nebude prodlužována.

Než přihlásíte svůj příspěvek, přečtěte si soutěžní podmínky. Přihláška do soutěže je bezplatná.